Komplex Integratív Terapeuta képzés

KÉPZÉSEK IDŐPONTJAI (2020–2021)
Képzések időpontjai (2019–2020)
Vizsgaidőpontok 2020

Pszichopatológia és patopszichológia (Budapest)

Helyszín: A vizsga helyszíne: Budapest, Soroksári út 20/B. 

2020. szeptember 11. 15.00 óra

2020. szeptember 25. 15.00 óra

2020. október 09. 15.00 óra

Jelentkezés a következő linken keresztül: https://forms.gle/cLkTRX3H8LSvE3u76

Képzési hálóterv
A módszerspecifikus képzés elemei Teljesítési követelmények
A képzés megkezdésének feltétele:

– a teljes módszerspecifikus képzés elvégzéséhez pszichológusi vagy orvosi diploma

– a Terápiás előtanulmányok szakasz nyitott a segítő szakmákban (egészségügy, szociális munka, gyógypedagógia, pedagógia) dolgozó érdeklődők számára

I.    Terápiás előtanulmányok

Pszichopatológia és patopszichológia (55 óra)

Mélylélektani alapismeretek (20 óra)

Pszichoterápiás alapismeretek (25 óra)

– A képzésben továbbhaladni kívánók számára a pszichopatológia modul vizsgával zárul, a többi modul teljesítéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak.

– A képzési egység teljesítése alól mentesülnek a klinikai szakpszichológusok/jelöltek és pszichiáterek/szakorvos jelöltek bemutatott vizsgaigazolás esetén.

II.  Módszerspecifikus ismeretek

Katathym Imaginatív Pszichoterápia – KIP (elmélet: 200 óra, szupervízió: 80 óra)

Ericksoni Hipnózis – EH (elmélet: 80 óra, szupervízió 50 óra)

– a két modul sorrendje felcserélhető, a KIP szakasz esettanulmány megírásával és védésével zárul.

 a tanúsítvány kiadásának feltétele:

1.     teljesített terápiás előtanulmányok (vagy vizsgaigazolás)

2.     befejezett pszichológia, gyógypedagógia MA vagy orvosképzés

3.     teljesített 100 óra egyéni vagy 150 óra csoportos önismeret az adott módszer kiképző terapeutájánál, a hallgató saját szervezésében

4.     szupervíziós szakaszban legalább 3 eset bemutatása

5.     esettanulmány megírása

III.         Kiegészítő terápiás ismeretek

Regressziós technikák, disszociáció terápiája (40 óra)

Neurolingvisztikus Programozás – NLP (40 óra)

– a modulok megkezdésének feltétele a KIP vagy az EH sikeres teljesítése

– a két modul sorrendje felcserélhető, teljesítéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak

IV.          A képzés zárása

Komplex integratív esettanulmány elkészítése

A legalább három technikát ötvöző komplex esettanulmányt a Tanulmányi Bizottságnak kell benyújtani. A Bizottság felkérésére a dolgozatot két oktató írásban véleményezi. Amennyiben mindkét oktató záróvizsgára javasolja az elkészített esettanulmányt, a jelölt szóbeli vizsga keretében ismerteti a megírt esetet, és válaszol a bírálatban feltett kérdésekre. A záróvizsga díjköteles.

 A záróvizsgára bocsátás további feltétele:

– a képzés moduljainak teljesítése

–  250 óra pszichoterápiás önismeret, amiből legalább 100 óra egyéni önismeret (a jelölt saját szervezésében)

 

A záróvizsga teljesítésére a tanulmányok megkezdésétől számítva 7 év áll rendelkezésre.

Bevezetés

A Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület célja, hogy komplex integratív szemléletben oktassa a különböző módosult tudatállapotban végzett pszichoterápiákat.

A MAKOMP felnőtt képzése négy modulból áll, ezek integratív pszichodinamikus szemléletére és alkalmazására épül:

 1. Katathym Imaginatív Pszichoterápia
 2. Ericksoni hipnózis
 3. Regressziós technikák
 4. NLP-technikák

Mind a négy modul a módosult tudatállapotok különböző mélységeivel operál. A módosult tudatállapotok alkalmazása lehetővé teszi a tudattalan tartalmak feltérképezését, feltárását, és annak átdolgozását az adott terápiás intervenciók mentén. Erre a módszerek együttes alkalmazása biztosít lehetőséget.

A módszerek alkalmasak a hosszú, feltáró, a személyiség strukturális zavarait átdolgozó terápiás folyamatokra, akárcsak a rövid, főként tünetorientált terápiák alkalmazására.

A komplex integratív szemlélet nemcsak a módszerek kombinációját jelenti, hanem a pszichoterápiás szemlélet és alkalmazás komplex megközelítését, ahol a páciens személyiségét, problémáját, tüneteit, strukturális deficitjét multikauzális szinten közelíti meg a terapeuta elméleti és terápiás aspektusok mentén.

A komplex integratív szemléletben a pszichodinamikusan orientált elméleti bázis, a rendszerszemléletű elméleti bázis, a transzállapotok elméleti és gyakorlati ismerete és annak terápiás konzekvenciái alapvetően szükséges. Mind a négy terápiás módszer alkalmazható önállóan is, de komplex integratív alkalmazásuk a pszichoterápiás hatékonyságot növelni képes.

A képzés során a hallgatók mind a négy módszert elsajátíthatják, azonban a fókuszban a komplex integratív szemlélet elsajátítása áll.

A modulok elsajátítását 20 órás integrációs képzés követi, ami elsősorban szupervízióra helyezi a hangsúlyt: hogyan lehet a különböző transzmódszereket integráltan alkalmazni.

Katathym Imaginatív Pszichoterápia (KIP)

A képzés célja a Katathym Imaginatív Pszichoterápia (KIP) módszerének elsajátítása.

A KIP módszerét Hanscarl Leuner fejlesztette ki 1948 és 1954 között. Leuner a KIP terápiát már kezdetektől fogva egy alapvetően dinamikus, analitikusan orientált pszichoterápiás folyamatként határozta meg.

A KIP-képek alkalmazásánál – kontrollált regresszió mentén – a tudattalan élménytartalom képi, imaginatív formában jelenik meg. Az imaginatív képek affektustelítettek, szimbolikusan ábrázolhatják a tudattalan konfliktusokat, a személyiség deficitjeit, kötődési patológiáját, illetve a korai traumák megnyilvánulásait.

A terápiás céllal indukált imaginatív képélmény és az imaginált tartalmakon végzett terápiás munka az elsődleges folyamatok elsőbbségét jelenti, azaz a tudattalanhoz közeli terápiás munkát végezhetünk. A terápiás céllal indukált képélmény, amit a terapeuta kísér, az összes érzékszervi modalitásokat hangsúlyozza, melyben a terápiás folyamat lényegi része zajlik.

A primer processzus szintjére történő regresszió az én szolgálatába állítható, ezáltal az integratív folyamatokat mobilizálhatjuk, így lehetőséget biztosíthatunk a személyiség deficitjeinek feltöltésére és a megrekedt fejlődési folyamatok elindítására. Ez lehetővé teszi a diádikus hiányok feltöltését, a személyiségzavarok kezelését és a neurotikus fixációk feloldását is.

A KIP-ben az imagináció és az imaginált tartalmon végzett terápiás munka központi történés, amit a terápiás folyamatban szisztematikusan és célzottan alkalmaz a terapeuta.

A KIP előnye, hogy a szimbólum nemcsak kifejezési lehetőséget nyújthat a tudattalanban lévő patológiás folyamatoknak, hanem kellő védelmet is biztosíthat az én számára.

Az imaginált szimbólumon végzett terápiás munka hatására a tudattalanban is változás jön létre, ami az egyén működésében, viselkedésében is megjelenik.

Az imagináció utáni beszélgetésben feldolgozhatóvá válhatnak, tudatosulhatnak az imaginált tartalmak, ezáltal átkerülnek a másodlagos processzus szintjére, így a tudattalanközeli tartalom összekapcsolódik a tudatos szinttel. Ez teszi lehetővé a korai emocionális zavarok kezelését, a személyiségdeficitek feltöltését, a személyiség utólagos érését, valamint a konfliktusok feldolgozását.

Rövid tematika

A képzés során a hallgatók elsajátítják a KIP-terápia alkalmazhatóságának indikációit és kontraindikációit.

Ismeretet szereznek arról, hogy az imaginált képek szimbolikus értelmezése során milyen információkat kaphatunk a személyiség strukturális felépítettségéről.

A képzés követi a KIP-terápia didaktikus tematikáját, alap-, közép- és felsőfok szintjeit, a hozzájuk tartozó intervenciós technikák ismertetését, alkalmazhatóságát, az imaginációs kísérés módját.

A képzés tematikája külön hangsúlyt helyez a főbb kórképek imaginatív jellegzetességeire a képi áramlásban, ezért az adott kórkép pszichodinamikai ismertetése mentén az imaginatív sajátosságokat is kiemelten ismerteti.

A középfok és a felsőfok alkalmazásánál, az adott emocionális fókusz megközelítésénél az imaginált képek csoportjának tematikus és hierarchikus ismertetése történik.

A képzés célul tűzi ki az imaginatív képek szimbolikus értelmezésének elsajátítását és alkalmazását, valamint annak felismerését, hogy az imaginált képi folyamatokban miként jelennek meg az ellenállások és az elhárító mechanizmusok.

A képzés része a szimbólumértelmezés, a szimbólumok általános, kollektív, mitikus ismeretének megismerése.

A képzésen csoportos KIP-önismeret zajlik, mellyel a résztvevők a KIP terápiás folyamatát sajátélményként sajátíthatják el.

A képzés zárt csoportként működik.

Rövid ismertető a képzés tematikájáról:

 1. Általános ismeretek, a KIP elméleti alapismeretei. A virág szimbóluma, a virág mint differenciál-diagnosztikai eszköz.
 2. Az őstörés elmélete, az alapzavar jellegzetessége, felismerhetősége, terápiás tartása, kötődési zavarok jellegzetességei. Rét szimbóluma.
 3. Hipnoanalitikus technikák alkalmazása a súlyos személyiségzavaroknál.
 4. A borderline személyiségzavar pszichodinamikája, képi szimbolikája, terápiás vezetése. Hegy szimbóluma.
 5. A nárcisztikus személyiségzavar pszichodinamikája, képi szimbolikája. Patak szimbóluma.
 6. A kényszeres zavarok pszichodinamikája, képi szimbolikája. Ház szimbólum.
 7. A depresszió pszichodinamikája, képi szimbolikája. Duális képek.
 8. A gyász folyamata, gyászmunka, elakadtgyász-reakció, a válás pszichodinamikája és következményei. A gyászmunka szimbolikus képei. Erdő széle szimbólum.
 9. A hisztéria pszichodinamikája, képi szimbolikája. Trianguláris képek.
 10. A pszichoszexuális zavarok pszichodinamikája, szimbolikája.
 11. A szorongásos zavarok pszichodinamikája, szimbolikája. Fókuszált középfokú képek, regresszió alkalmazása.
 12. Az archetípusok alkalmazása a terápiás folyamatban. A női archetípusok képei. A szexuális abúzus. A funkcionális meddőség, terhesség, születés.
 13. A férfi archetípusok alkalmazása a terápiás folyamatban. A férfi archetípusok képei. Az amplifikáció jelentése, alkalmazása a terápiás folyamatokban.
 14. Az álom szerepe a pszichoterápiában, használata a KIP folyamatában. A mesék alkalmazása a KIP-ben.
 15. A szégyen pszichodinamikája, megjelenése a különféle kórképekben, az ehhez kapcsolható képek. Énideál, éngyengeség, énerősítés.
 16. A disszociáció jelensége, megjelenése a különböző kórképekben.
 17. A pszichoszomatikus zavarok imaginatív terápiája.
 18. Felsőfok a KIP-ben. A kollektív tudattalan szimbolikus képei.
 19. Az imaginációban megjelenő elhárító mechanizmusok, áttétel és viszontáttétel a terápiás folyamatban.
 20. A terápia zárása, záró képek, összegzés.

 

A képzésre jelentkezés feltétele: pszichológusi vagy orvosi diploma.

A képzés ideje, részei:

 • 200 óra, 20 alkalom, havonta egy képzési nap
 • 80 óra szupervízió: minimum 3 eset ismertetése, egy eset írásbeli ismertetése, ennek leadása

Záróvizsga: az írásban benyújtott eset megvédése.

Ericksoni Hipnózis és Rövidterápia (EHR)

Általános információk

A képzés tartalma: 80 óra tanfolyam, 50 óra csoportos szupervízió

A jelentkezés feltétele: orvos, fogorvos, pszichológus teljesített vagy megkezdett mesterdiploma

Időtartam: 130 óra, mely tartalmaz 80 óra tanfolyamot és 50 óra csoportos szupervíziót, 2-4 hetente 1 alkalommal hétvégi napon, 9:30-18:00 között. A szupervízió során 3 esetet szükséges ismertetni.

A tanfolyam tartalmaz:

– elméleti előadást

– módszertani prezentációt

– kiscsoportos, páros és egyéni sajátélményt

– módszerbemutatást

– videó-demonstrációt

Oktató: Dr. Szamosi Éva kiképző pszichoterapeuta, szupervizor, meghívott előadó Pap-Józsa Dávid, klinikai szakpszichológus, ericksoni terapeuta

Helyszín: 1115 Bartók Béla út 152/C, II/208

Minimum létszám: 18 fő.

A jelentkezést követően elküldjük az átutalási adatokat, a jelentkezés az első díjrészlet átutalásával minősül teljesítettnek. A képzés indulásának feltétele 18 fő első díjrészletének beérkezése október 12. hétfő 17:00-ig. Ennek hiányában a képzés elmarad, a beérkezett összegeket meghiúsulás okán visszautaljuk.

Elméleti háttér

Milton H. Erickson újszerű gondolkodásmódja, eredeti módszerei a XX. századi pszichoterápia számos iskolájára volt hatással. Az ericksoni terápia előnye hatékonyan használható diagnosztikai és rövidterápiás, problémaspecifikus megközelítésében rejlik. A múlt történéseit figyelembe véve a személy aktuális élethelyzetére, kereteire, környezetére, az általuk támasztott új követelményekre fókuszál. Célja valódi (a viselkedésben, gondolkodásban, értékrendben, érzelemvilágban együttesen jelentkező, ezét maradandó) változás elindítása, ezért jelen és jövőorientált. Egyedi hipnózis technikák és szuggesztiók, valamint éber-állapotú verbális beavatkozások (pl. paradox intervenciók) segítségével igyekszik a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben változást előidézni a személyiség tudattalan működésében. Minden személyt és problémát egyedinek tekint, sajátos élettapasztalattal, élethelyzettel és kontextussal. Ragaszkodik a terápia személyre szabásához az egyén erőforrásainak, személyiségszerkezetének, motivációjának, terhelhetőségének, narratív stílusának és tünetének tükrében. Bár intenzíven dolgozik a tudattalan folyamatok módosításán, nem törekszik feltétlenül azok tudatosítására. A terápiát a terapeuta és a személy közös együttműködésének kreatív gyümölcsének tekinti, amelyért közösen tartoznak felelősséggel. A klienst olyan személynek látja, aki bizonyos erőforrásokkal rendelkezik, ám ezeket vagy nem képes mozgósítani, vagy eszköztárából éppen a probléma megoldásához szükségesek hiányoznak. Számára a személy és a személyiség minden mozzanata pozitív szándékú, ideértve az esetleges tüneteket is. A terapeuta feladata nem a tünet megszüntetése, hanem az egyén igényeinek és képességeinek megértése, a tünet mögött rejlő szükségletek elfogadása. A kliensben természetes módon megjelenő ellenállást erőforrásnak és diagnosztikai támpontnak tekinti. Olyan pozitív funkcióként látja, amelyet bátorítani szükséges, és energiáját a személy változása érdekében felhasználni, új, konstruktív – gyógyulást célzó – csatornába irányítani.

Tematika

A képzés során a hallgatók megismerik a Milton H. Erickson által használt hipnotikus és rövidterápiás, megoldásközpontú beavatkozásokat, az ericksoni szemléletet és emberképet. Cél a párokkal, családokkal, és egyénekkel való pszichoterápiás kommunikáció egyedi módszereinek bemutatása és gyakorlása. A részvevők az ericksoni hipnózis aktív gyakorlásán keresztül ismerkednek meg a szemlélet éber állapotú, verbális terápiás eszköztárával.

 

 1. alkalom (10 óra)
 • Bevezető: a képzés célja; a hallgatók célja a képzésen való részvétellel
 • Ericksoni rövid terápiás esetbemutatások
 • A hipnózis különböző formái: videó demonstráció
 • Hipnábilitás tesztek, gyakorlatok
 • A hipnózis definíciói
 • Ericksoni emberkép és fejlődéselmélet
 • Egészség-betegség versus rugalmasság-rugalmatlanság
 • A tünet pozitív funkciója; a változás jelentősége és előidézése a személyiségben
 1. alkalom (10 óra)
 • Az ericksoni hipnózis elméleti alapjai; az obszerváció folyamata
 • Szuggesztibilités és hipnábilitás
 • A hipnózis indikációja és korlátai, felhasználási területei
 • Tudatos vs. tudattalan működések összehasonlítása
 • Transzjelenségek
 • Rövid csoportos hipnózis gyakorlatok, sajátélmény
 • Non-hipnotikus rövidterápiás technikák: általános technikák, ráhangolódás, normalizálás, átkeretezés, alapvető raport
 1. alkalom (10 óra)
 • A hipnózis alapvető jellegzetességei
 • A hipnózis folyamata
 • A transzállapot létrejöttének módozatai, a terapeuta szerepe és eszköztára, módszerdemonstráció
 • Csoportos relaxációs gyakorlatok
 • Non-hipnotikus rövidterápiás technikák: raport építés paradox használatával, meglepetés, konfúzió, tükrözés
 1. alkalom (10 óra)
 • A hipnotikus kommunikáció alapjai
 • Páros indukciós gyakorlatok
 • A gyógyulás ericksoni definíciója
 • A transzállapot jellemzői és diagnosztikus felhasználása
 • Páros indukciós gyakorlat a transzállapot jellemzők felhasználásával
 • Non-hipnotikus rövidterápiás technikák: munka ellenállással
 1. alkalom (10 óra)
 • A direkt és indirekt szuggesztiók hasonlóságai és különbségei, funkciójuk, indikációjuk, korlátaik
 • Páros indukciós gyakorlat direkt szuggesztiók használatával
 • Az indirekt szuggesztiók általános nyelvezete
 • Páros indukciós gyakorlat indirekt szuggesztiók használatával
 • Non-hipnotikus rövidterápiás technikák: szuggesztió technikái
 1. alkalom (10 óra)
 • Szupervízió
 1. alkalom (10 óra)
 • Nyelvi formula példák indirekt szuggesztiókra
 • Páros indukciós gyakorlat indirekt szuggesztiós nyelvi formulák használatával
 • Poszthipnotikus szuggesztiók működése, indikációi, alkalmazása
 • Páros demonstráció
 • Non-hipnotikus rövidterápiás technikák: disszociatív és asszociatív utasítások
 1. alkalom (10 óra)
 • Szupervízió
 1. alkalom (10 óra)
 • A beavatkozások személyre szabása
 • Pszichodiagnosztikai támpontok, Interperszonális Index
 • Terápiás történetmesélés (metaforák) indikációja, használata hipnózisban és éber állapotban
 • Páros demonstráció
 • Beágyazott történetek használata, indikációja, demonstráció és gyakorlat
 • Non-hipnotikus rövidterápiás technikák: feladatok és megpróbáltatások kijelölése
 1. alkalom (10 óra)
 • Szupervízió
 1. alkalom (10 óra)
 • Hipnózis és trauma
 • Fájdalomkezelés hipnózissal
 • Szorongásos zavarok terápiája
 • Depresszió kezelése ericksoni megközelítésben
 • Páros demonstráció
 • Non-hipnotikus rövidterápiás technikák: munka tünetekkel, készségek kialakítása
 • Konfrontatív és megoldásorientált módszerek serdülőkkel és családokkal
 • Keretek és határok, etikai megfontolások
 1. alkalom (10 óra)
 • Szupervízió
 1. alkalom (10 óra)
 • Szupervízió
Regressziós technikák és disszociatív zavarok kezelése

A regresszió alkalmazása a pszichoterápiában hosszú múltra tekint vissza. Az életkorregresszió alkalmazása egy olyan gyógyító megközelítés, amely egy múltbéli esemény vagy eseménysorozat feltárására fókuszál. A feltárást a traumatikus esemény vagy eseménylánc feldolgozása, átkeretezése követi. Ezáltal lehetővé teszi az egyén jelenlegi mentális és érzelmi állapotának változását, a maladaptív működések átalakítását adaptívabb működésekké.

A regressziós terápia alapvetően a hipnoterápia és a pszichoanalízis módszereiből fejlődött ki, hangsúlyt helyezve a múltbéli traumatikus események feltárására annak érdekében, hogy megoldást találjanak a jelenlegi konfliktusokra.

A képzésben a hallgatók elsajátíthatják a klasszikus és a mai regressziós technikákat, az ego state technikát, és ezek alkalmazhatósági területeit a különféle patológiás kórképekben. A képzés nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a terápiás folyamatban mikor használható a regressziós technika, milyen indikációs és kontraindikációs aspektusokat kell figyelembe venni.

A képzés elméleti előadásokból, esetismertetésekből, demonstrációból, sajátélményből és kiscsoportos gyakorlatokból tevődik össze.

 

A képzés ideje: 40 óra, alkalmanként 10 óra

NLP

A képzés célja az NLP alapismereteinek, a pszichoterápiás folyamatokba illeszthető NLP-technikák célorientált elsajátítása elméleti és gyakorlati szinten egyaránt.

Az NLP mint az emberi kommunikáció és viselkedés hatékony modellje John Grinder és Richard Bandler nevéhez köthető. Az NLP gyökerei Fritz Perls gestaltterápiás elméletéhez, Milton H. Erikson hipnózismódszeréhez és Virginia Satir családterápiás szemléletéhez köthető, illetve ezekből vezethető le. Az NLP azokat az összefüggéseket írja le, amelyek az emberi kommunikáció pszichofiziológiai folyamatai, nyelvi kifejezései, szubjektív gondolkodásmódjai, tapasztalásmintái és a szocializációtól függő programozás között állnak fenn. Ezeket az összefüggéseket strukturálták és jól tagolt rendszerekbe foglalták össze. Az NLP alapvetően jövő- és célorientált technika.

 

A képzés ideje: 40 óra, alkalmanként 10 óra

Terápiás előtanulmányok

Modul neve: Terápiás előtanulmányok
Almodul neve: Pszichopatológia és patopszichológia
Az almodul jellege: Előadás
Az értékelés formája: Szóbeli vizsga (felnőtt és gyermek tétel)

Kontaktóraszám: 55 óra (11 alkalom)
Előfeltételek: –

Létszám: 10-25

Almodul leírása

Célok: Szakvizsgával nem rendelkező orvosok, fogorvosok, pszichológusok és gyógypedagógusok számára pszichopatológiai és patopszichológiai ismeretek átadása, meglévő ismeretek elmélyítése.

Tematika (pdf)

Modulfelelős:

Kácsándi Elvira kiképző pszichoterapeuta

Oktatók (Budapest):

Kácsándi Elvira kiképző pszichoterapeuta,

Dr. Hamvas Szilárd pszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta

Nagy Brigitta klinikai szakpszichológus


Modul neve:  Terápiás előtanulmányok
Amodul neve: Mélylélektani alapismeretek
Az almodul jellege:  Előadás

Előfeltételek: –
Az értékelés formája: Szóbeli vizsga

Kontaktóraszám: 20 óra (4 alkalom)

Létszám: 10-25

Almodul leírása

Célok: Szakvizsgával nem rendelkező orvosok, fogorvosok, pszichológusok és gyógypedagógusok számára mélylélektani és pszichodinamikai alapismeretek megismerése, meglévő ismeretek elmélyítése.

Tematika (pdf)

 
Modulfelelős: Kácsándi Elvira kiképző pszichoterapeuta

Oktatók:

Pulay Klára, Tönkő Ildikó, Szél Erzsébet