Komplex Integratív PszichoTerapeuta és 

Komplex Integratív terapeuta képzés

A módszer képzési protokollja a képzési rendben került meghatározásra. A Komplex Integratív Pszichoterapeuta és Komplex Integratív Terapeuta képzés moduláris rendszerű. A teljes képzés 380 elméleti órából és 150 óra csoportos szupervízióból áll össze. Pszichiáter szakvizsga vagy klinikai szakpszichológus végzettség nélkül 490 óra elméleti óra és 150 óra csoportos szupervízióból áll.

Modulok

Katathym Imaginatív Pszichoterápia  (200 óra, és 100 óra szupervízió)

Ericksoni hipnózis és rövidterápia  (100 óra és 50 óra szupervízió)

Regressziós és disszociációs technikák (40 óra)

NLP technikák (40 óra)

Mind a négy modul módszerei és technikái a módosult tudatállapotok különböző mélységeivel operálnak. A módosult tudatállapotok alkalmazása lehetővé teszi a tudattalan tartalmak feltérképezését, feltárását, és annak átdolgozását az adott terápiás intervenciók segítségével. Erre a fenti módszerek együttes alkalmazása lehetőséget biztosít. A módszerek éppúgy alkalmazhatóak rövid, főként tünetorientált terápiák során, mint hosszú, feltáró, a személyiség strukturális zavarait átdolgozó terápiák esetében.

  1. A komplex integratív szemlélet nem csak a módszerek kombinációját jelenti, hanem a pszichoterápiás szemlélet és alkalmazás komplex megközelítését is, ahol a páciens személyiségét, problémáját, tüneteit, strukturális deficitjét multikauzális szinten közelíti meg a terapeuta és rugalmasan illeszti az alkalmazott terápiás módszereket a páciens igényeihez.

    A komplex integratív szemléletben a pszichodinamikusan orientált és a rendszerszemléletű elméleti bázis mellett, a transzállapotok elméleti és gyakorlati, valamint terápiás konzekvenciáinak ismerete egyaránt nélkülözhetetlen.  Mind a négy terápiás módszer alkalmazható önállóan is, de komplex integratív alkalmazásuk képes növelni a pszichoterápiás hatékonyságot.

    A képzés során a hallgatók mind a négy módszert elsajátíthatják, de a fő hangsúly a komplex integratív szemlélet elsajátítására helyeződik. A képzés komplex integratív szemléletben zajlik és a különböző transztechnikák alkalmazása nem csak a módszerkombinációt öleli fel, hanem a módszerek komplex alkalmazására is nagy hangsúly fektet.