Komplex Integratív PszichoTerapeuta és komplex integratív terapeuta képzés

– Képzési rend–

Bemeneti feltétel a képzéseinkre

Okleveles pszichológus (MA vagy MSc) vagy általános orvosdoktor vagy fogorvosdoktor, gyógypedagógus (MA vagy MSc) diploma.

 A módszerspecifikus képzettség megnevezése az alapképzettség függvényében

Komplex Integratív Pszichoterapeuta (pszichoterapeuta ráépített szakképzettség esetén)

Komplex Integratív Terapeuta (okleveles orvosdoktor/fogorvosdoktor, okleveles pszichológus (MA, MSc), szakpszichológus végzettség esetén).

Tevékenységi kör

A teljes képzés során megszerzett módszertani tudás felhasználása alapvégzettséghez igazodik:

 • önálló tevékenységre csak pszichoterapeuta szakképzettség mellett jogosítPszichoterápiás tevékenységet csak az a szakember végezhet, aki pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik. Alap-pszichoterápiás tevékenység (krízisintervenció, szupportív terápia, konzultáció, autogén tréning) végzésére minden pszichiáter szakorvos és klinikai szakpszichológus jogosult).
 • minden más végzettség esetén csak – pszichoterapeuta által végzett – szupervízió mellett végezhető a tevékenység nem pszichoterápiás céllal

A módszerspecifikus képzés elemei

Terápiás előtanulmányok főmodul

Pszichopatológia és patopszichológia

60 óra

Mélylélektani alapismeretek modul

20 óra

Pszichoterápiás alapismeretek modul

25 óra

 

A Pszichopatológia és patopszichológia modul szóbeli vizsgával zárul, a többi modul teljesítéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak.

A képzési egység teljesítése alól mentesülnek a klinikai szakpszichológusok/jelöltek és pszichiáter szakorvosok bemutatott vizsgaigazolás esetén.

 Módszerspecifikus ismeretek

Katatím Imaginatív Pszichoterápia (KIP)

Elmélet és gyakorlat: 200 óra

Szupervízió: 100 óra (egyéni vagy csoportos – az egyéni alkalom duplaórának számít, maximum 30 óra egyéni szupervízió számolható el) – két különböző szupervizornál

A KIP modul esettanulmány megírásával és védésével zárul.

Szempontok a KIP esettanulmányhoz

A KIP tanúsítvány kiadásának feltétele:

1.        teljesített Terápiás előtanulmányok főmodul (vagy vizsgaigazolás)

2.        befejezett okleveles pszichológus (MA, MSc) vagy okleveles orvosdoktor képzés

3.        teljesített 100 óra egyéni önismeret (a jelölt saját szervezésében) kiképző pszichoterapeutánál vagy szakpszichoterapeutánál

4.        szupervíziós szakaszban legalább 3 eset bemutatása

5.        esettanulmány megírása (szupervíziót biztosító konzulenssel egyeztetve) és megvédése: Jelentkezés KIP záróvizsgára

Ericksoni Hipnózis és Rövidterápia (EHR)

Elmélet: 100 óra

Szupervízió: 50 óra

A két modul (KIP, EHR) sorrendje felcserélhető.

Regresszió és disszociáció elméletei és terápiás technikái

Elmélet és gyakorlat: 40 óra

A Regresszió és disszociáció elméletei és terápiás technikái megkezdésének feltétele a KIP vagy az EHR sikeres teljesítése.

 

Neurolingvisztikus Programozás – NLP

Elmélet és gyakorlat: 40 óra (2025-től 50 óra)

Az NLP-képzésnek nincs előfeltétele.

A képzés zárása

1. Komplex Integratív Esettanulmány elkészítése (6 hónappal az záróvizsga előtt szupervizor konzulenssel egyeztetve)

Esettanulmány megírásának szempontjai

2. A záróvizsgára bocsátás további feltétele:

– A képzés moduljainak teljesítése

– 250 óra pszichoterápiás önismeret (Pszichoterápiás Tanács Szövetség által akkreditált képzőhelyről)

amiből legalább 100 óra egyéni önismeret (a jelölt saját szervezésében) kiképző pszichoterapeutánál vagy szakpszichoterapeutánál és

150 óra csoportos önismeret kiképző pszichoterapeutánál

Jelentkezés záróvizsgára

A záróvizsga teljesítésére a tanulmányok megkezdésétől számítva 7 év áll rendelkezésre.

 

Önismeret és sajátélmény (2024 szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben)

Önismeret

 • A Komplex Integratív Terapeuta ill. Komplex Integratív Gyermekterapeuta cím megszerzéséhez 250 óra kiképző pszichoterapeutánál szerzett önismeret szükséges, melyből
  • 150 óra csoportos önismeret:
   • KIGYT képzés esetén: kötelezően elvárt a 150 óra kiképző terapeutánál szerzett pszichodráma – mely a Magyar Pszichodráma Egyesület által indított, pozíciószámmal rendelkező csoportból származik. (Mgj. KIGYT-ben elfogadott a kiképző terapeutánál szerzett pszichodráma-sajátélmény, nem szükséges feltétel, hogy a kiképző pszichoterapeuta legyen.)
   • Felnőtt képzés esetén bármely csoportos módszerben szerzett önismeretet elfogadunk, amely kiképző pszichoterapeutától származik.
   • Felnőtt képzés esetén a csoportos önismeret 150 órája kiváltható 150 óra egyéni önismerettel.