MAKOMP IV. KONFERENCIA

2022. június 11-én rendezzük meg a
Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület IV. konferenciáját.

A konferencia témája az Illúziók hálójában – illúziók a terápiás térben.

A konferencia helyszíne:
Hotel Benczúr
Budapest, 1068 Benczúr u. 35.

PROGRAM

ABSZTRAKTKÖTET

JELENTKEZÉS

A „terápiás tér” winnicotti értelemben vett átmenetiségének, jellegzetességeinek és az ezzel járó nehézségeinek, kihívásainak hatalmas az irodalma. Még sokkal több az ezzel kapcsolatos különböző, egyedi és sajátélményű szakmai tapasztalatunk. Az idei évben az ezzel kapcsolatos közös gondolkodásnak ad teret a MAKOMP Konferencia.
A pszichoterápiás folyamatban az élményanyag, melyet a páciens behoz, nem az objektív értelemben vett realitás, hanem annak egy sajátos olvasata, melyre egyféle illúzióként is tekinthetünk, nevezve azt pszichológiai megközelítéstől függően a teljesség igénye nélkül például szűrőnek, megélésnek, social world-nek. Számos pszichológiai iskolának van erre külön szakkifejezése, már ez a sokféle terminus technicus is mutatja, hogy milyen fontos is ez a „terápiás játéktér”.
Az illúziók legalább olyan fontosak a terápiás munka során, mint maga a realitás, hol az egyik, hol a másik kerül előtérbe. Ez a váltakozás a gyógyító folyamat sajátos jellemzője, mindig egyedi ritmust követ, kialakítva ezzel egyfajta mentális táncot terapeuta és páciens közt, melyben megjelenik a vezetés és követés („pacing and leading”) dinamikája is. Az illúzió egyszerre lehet eszközünk és terápiás témánk is.
Illúziókkal való munka például a módosult tudatállapotokkal való munka, a mesélés, a (gondolati) játék, az imagináció, a regresszió és progresszió alkalmazása, de még maga a terápiás kapcsolat is abból a szempontból, hogy hiába rendelkezik egy közeli barátság ismérveivel (például kölcsönös elköteleződés, kongruencia és bizalom), ez a kapcsolat egy munkaszövetség. Erre az illúzióra kell tudatossággal tekintenie a terapeutának, hogy a különböző álruhába bújni képes viszontáttételt felismerhesse.
De nem csak a páciens ringathatja magát illúziókba, a terapeuta is ember, ő is hibázhat és ezen hibákat talán éppen képzettségéből adódó tudásával fedi el, ideologizálja meg. Illúzió, hogy ez a zavar nem jelenik meg a terápiás kapcsolatban.
Kettős feladatunk rálátni és kezelni egyszerre a saját és a páciens tudatos, valamint tudattalan késztetései, szükségletei, gondolatai által vezérelt, fenti értelemben vett illúzióit. Nagy feladat ez, és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok a konferencián történő megvitatásával, megosztásával mindannyian fejlődhetünk, pácienseink pedig biztosabb és tudatosabb támogatásban részesülhetnek.

A jelentkezési űrlapot ezen az oldalon lehet kitölteni:https://forms.gle/s3HFjqXWDps5DV2SA

Jelentkezni 2022. május 27-éig lehet!

A jelentkezés a konferencia díjának kifizetésével érvényes. Az egyesületi tagok az éves tagdíj befizetését is tüntessék fel a konferenciadíj befizetése mellett (2022. tagdíj/8000 Ft és konferenciadíj).

Részvételi díj 2022. április 25-ig

Tagoknak: 16 000 Ft
Nem tagoknak: 18 000 Ft
Diákoknak, nyugdíjasoknak, gyesen lévőknek: 13 000 Ft

Részvételi díj 2022. április 25. után
Tagoknak: 18 000 Ft
Nem tagoknak: 20 000 Ft
Diákoknak, nyugdíjasoknak, gyesen lévőknek: 15 000 Ft

Számlaszám:
Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület
Erste Bank: 11600006-00000000-80629980
A közleményben mindenképpen szerepeljen a konferencia neve és az Ön neve.

A konferencia CME pontszáma folyamatban van.

A részvételi díj átutalással, valamint a helyszínen készpénzes fizetéssel teljesíthető. Korlátozott számú helyek állnak rendelkezésre, ezért javasoljuk a mielőbbi befizetést! A részvételi díj tartalmazza a szünetekben (glutén- és tejérzékenyek számára is) elfogyasztható üdítőt, kávét és süteményeket, valamint az ebédet.

A konferenciával kapcsolatban érdeklődni lehet:
Kácsándi Elvira: elvira.kacsandi@gmail.com
Guti Kornél: guti.kornel@gmail.com
Sárközi Zsuzsa: info.sarkozizsuzsa@gmail.com