Terápiás előtanulmányok

A terápiás előtanulmányok modul a képzésben résztvevő, de szakvizsgával nem rendelkező pszichológusok, orvosok, fogorvosok és gyógypedagógusok számára kötelező.

Komplex Integratív Terapeuta képzés

A komplex integratív szemlélet, nem csak a módszerek kombinációját jelenti, hanem a pszichoterápiás szemlélet és alkalmazás komplex megközelítését, ahol a páciens személyiségét, problémáját, tüneteit, strukturális deficitjét multikauzális szinten közelíti meg a terapeuta elméleti és terápiás aspektusok mentén.

Komplex Integratív Gyermekterapeuta képzés

A képzés célja, hogy a kiképzett, gyermekekkel foglalkozó pszichológusok – a klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusok és gyermekpszichiáterek mellett – gyógypedagógusok és orvosok  is képesek legyenek mind a preventív, mind a szupportív jellegű szülői tanácsadásra, továbbá alkalmasak legyenek a gyermek állapotának megítélésére és az elsajátított integrált, komplex bio-pszicho-szociális keretben elhelyezett ellátásra.

Kapcsolat

2 + 2 =