Regressziós és disszociációs technikák

A regressziós modul nem önálló módszer, hanem a regressziót alkalmazó technikák sorozatát mutatja be, valamint a regressziós terápiák alkalmazhatóságát, indikációit és kontraindikációit ismerteti. A regresszió teóriájának ismertetése Freud, Ferenczi és Bálint elméletében az arglos fogalmának bemutatása és annak terápiás vonatkozása.

A transz állapotok különböző mélységeinek ismertetése, mint a hipnagóg állapot, közép és mély transzállapotok ismerete, az ideomotoros transz funkciója és elsajátítása.

A disszociációs elméleti és technikai képzésben a disszociációt mint fogalmat tisztázza, a disszociatív zavarok spektrumát mutatja be, majd a mai disszociatív zavarok terápiás kezelésének elméleti és technikai hátterét ismerteti. Janet, Charcot, Freud, Ferenczi, Cardena, Van der Kolk, Van der Hart elméleteiben. A disszociáció és a trauma hogyan kapcsolódik össze.  A disszociáció két típusának a kompartmentalizációnak és a detachment- nek a definiálása és azok megjelenésének formái.

A strukturális disszociáció modelljének ismertetése, a fázis orientált terápia három szakaszának bemutatása. Ezentúl olyan technikák elsajátítása történik, amelyek a disszociatív mechanizmusok feldolgozását teszik lehetővé.

A képzés oktatói

Kácsándi Elvira kiképző pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus

Oroszi Zsuzsanna pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus