Komplex Integratív gyermekpszichoterapeuta

komplex integratív gyermekterapeuta

komplex integratív gyermekkonzulens

Képzések

2025-ben induló képzésünkre 2024. szeptember 1-jétől lehet jelentkezni.  

A MAKOMP vezetőségének döntése értelmében a  2024 január 1-jétől a tandíja  tagoknak 2500 Ft/óra, nem tagoknak 3250 Ft/óra. (Részletek a lap alján.)

2024-2026-os KÉPZÉSEK IDŐPONTJAI

 

 

A Komplex Integratív Gyermekterápia az „Integratív Gyermek Pszichoterápia„ (mely képzést a Pszichoterápiás Tanács 2002-ben módszerspecifikus képzésként fogadta el) utódjaként is nevezhető, átdolgozása során két fontos modullal is bővült.

 

Mindkét képzés ötletének megszületését Dr. Szamosi Évának köszönhetjük, aki több évtizedes tapasztalatával és széleskörű képzettségével olyan hiányt pótló képzési rendszert hozott létre, mely létező nemzetközi mintákon alapul, ám a helyi sajátosságra is alkalmazhatónak, módosíthatónak bizonyul.

 

A képzési rendszer keretét Hilarion Petzold, Fritz Perls és munkatársai által, a hatvanas években kialakított módszer, az Integratív gyermekpszichoterápia adja. A módszer elméleti alapjait különböző terápiás megközelítések közös látásmódjából merítették: ezek közé tartozott Moreno pszichodrámája, Perls Gestalt-terápiája és a magyar iskola alternatív pszichoanalízise.
A módszert a magyarországi honosítás során tovább bővítették Dr. Kígyós Éva és Pap-Józsa Dávid közreműködésével.
Az elméleti háttér a családterápiás megközelítésekkel, a szociálpszichológia alapelveivel, a tranzakcióanalízissel és a kognitív tanuláselméletekkel gazdagodott.
A módszereket is gazdagították dinamikus tesztek (Világteszt, Bábteszt, Életjáték) terápiás célú alkalmazásával, művészetterápiával, meseterápiával, a Hanscarl Leuner által kifejlesztett Katathym Imaginatív Pszichoterápia (KIP) gyermekváltozatával és Rajz KIP-pel, gyermekhipnoterápiával és az Erickson-i terápia elemeivel.

 

Jelen átdolgozás során a képzés két modullal egészítődött ki:

 

1.) Integratív terápia lehetősége és hatása spektrumzavar jegyeit mutató gyerekek esetében,
2.) A szenzoros integráció zavara, tünetei és terápiás lehetőségei.

 

A „Komplex Integratív Gyermekterápia” átfogó és mindenre kiterjedő elméleti és módszertani tudást kíván adni a pszichológusoknak, hogy megértsék és segítsék a gyermek fejlődési szükségleteit minden életszakaszban és képesek legyenek azt elhelyezni a szülő–gyerek interakció keretében.
Optimalizálni tudják a szülői attitűdöt az intrauterin élettől a serdülőkor végéig.

 

A képzés célja, hogy a kiképzett, gyermekekkel foglalkozó pszichológusok – a klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusok és gyermekpszichiáterek mellett – gyógypedagógusok és orvosok is képesek legyenek mind a preventív, mind a szupportív jellegű szülői tanácsadásra, továbbá alkalmasak legyenek a gyermek állapotának megítélésére és az elsajátított integrált, komplex bio-pszicho-szociális keretben elhelyezett ellátásra.
A Komplex Integratív Gyermekterápia elméletében a dinamikus elvű pszichoszociális és pszichoszexuális fejlődéstan egészül ki a „social world” vagy „életvilág” fogalmával. Ez az életvilág alkotja a Komplex Integratív Gyermekterápia gerincét: eszerint a gyermeket mindig kontextusában kell megérteni, figyelembe véve a családi viszonylat-hálót – mely életének hátterét adja, saját életének összefüggéseit, a terápiás folyamatban a terapeutával szemben elfoglalt helyét, valamint a terapeuta saját életét és a gyermekhez való viszonyulását.

 

Általános szabályok és elvek

 

A Komplex Integratív Gyermekterápia a Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület (MAKOMP) Alapszabályának, Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései, valamint az integratív szemlélet szakmai követelményei alapján működik és figyelembe veszi a nemzetközi normákat.

 

A képzési rend az “Komplex Integratív Gyermekterapeuta” (pszichológusok, pszichiáter szakorvosok számára) és “Komplex Integratív Konzulens” (gyógypedagógusok részére) cím megszerzését biztosítja.

 

A képzés menete:

 

a./ 340 tanóra csoportos elméleti, módszertani és sajátélmény alapképzés
ennek órára bontott elosztása:

 

 • 160 óra elmélet
 • 120 óra módszertan
 • 60 óra sajátélmény

 

b./ 80 óra csoportos szupervízió

 

c./ 20 óra egyéni szupervízió

 

d./ 250 óra önismereti képzés

 

e./ A pszichiáter szakvizsgával vagy klinikai szakpszichológus vizsgával nem rendelkezők számára kötelező 85 óra elvégzése a terápiás előtanulmányok képzési modulokból: 25 óra pszichoterápiás alapismeretek és 55 óra pszichopatológia és patopszichológia almodul.

 

A képzésre történő jelentkezés feltétele okleveles orvos vagy okleveles pszichológus vagy gyógypedagógus végzettség és/vagy igazoltan elkezdett pszichológus MA-képzés.

 

A hallgatók írásos szerződést kötnek az egyesülettel, melyben vállalják a képzés szabályait és mindaddig nem nevezik magukat komplex integratív gyermekterapeutának vagy konzulensnek, amíg a teljes képzési folyamatot nem teljesítették és a vizsgát sikeresen le nem tették.

 

A képzés tandíja a b), c), d), e) pontokat nem tartalmazza.

 

Képzési protokoll

 

A 340 óra alapképzés maximális csoportlétszáma 25 fő, a képzés időtartama 17 hónap.
A megengedett hiányzás maximum 20 óra, amit nem kell pótolni, de nem lehet egy modulon belül. Amennyiben a hallgató felfüggeszti a képzést, 5 éven belül folytathatja.
A képzés feltételeit a tanfolyam megkezdésétől számított 5 éven belül kell teljesíteni. Ennek elmulasztása esetén további 2 év hosszabbítás kérelmezhető, ez azonban további 50 óra (40 csoportos, 10 egyéni) szupervízió teljesítésére kötelez.
Amennyiben a hallgató nem tudja teljesíteni a feltételeket (ideértve a záródolgozat leadását) a hosszabbításon belül sem, úgy oklevélre nem jogosult.

 

Az oklevél feltételei

 

A tanfolyam és a szupervízió elvégzésén, valamint a záróvizsga sikeres letételén felül az alábbi feltételek teljesítése szükséges az oklevél kiadásához:

 

1) A Magyar Pszichodráma Egyesület által kiállítot igazolás vagy index pozíciószámmal rendelkező 150 óra csoportos önismereti sajátélményről, kiképző terapeutánál

 

+ igazolás a 100 óra egyéni önismereti sajátélményről, kiképző pszichoterapeutától

 

 

2.)  Az alábbiak egyike szükséges: 

 

– pszichiátriai vagy klinikai szakpszichológus szakvizsga 

 

– pszichiátria vagy klinikai szakpszichológus képzés index másolata (elég a pszichopatológia záróvizsgáról) 

 

– 85 óra propedeutika igazolása  

 

Megszerezhető cím

 

A képzés összes feltételének teljesítését követően a részvevők alapdiplomától függően

 

“Komplex integratív gyermekterapeuta” (orvosi vagy pszichológusi végzettség esetén) vagy

 

“Komplex integratív gyermekkonzulens” (gyógypedagógus) oklevelet és címet szereznek.

 

 

A képzés helyszíne: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 5. III.em. 1. kapucsegő: 48.

 

 

A képzési nap (általában havonta egy hétvége) 09.30–tól 18.00 óráig tart, ebédszünet 13.00 – 14.00.   

 

2023 januárjában kezdőknek a képzés díja

A képzés tandíja : 2600 Ft/tanóra, MAKOMP tagoknak 2000 Ft/tanóra

A képzés teljes díja 884.000.- Ft, tagoknak 680. 000.-Ft.

 

A fizetés módja: banki átutalással Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-80629980 bankszámlaszámára. 

 

A fizetésben: a közleménybe kérjük beírni: a képzés nevét (KIGYT), csoport száma,  félév, hallgató neve.

 

A fizetés ütemezése (I.-II-III. félévek két részletben fizetendők): 

 

I. félév (100 óra) 2023. január 01-ig: 130.000.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 100.000,- Ft;
2023. március 15-ig: 130.000.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 100.000,- Ft;

II. félév

(100 óra)

2023. szeptember 01-ig: 130.000.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 100.000,- Ft;
2023. november 15-ig: 125.000.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 100.000,- Ft;

III. félév

(90 óra)

2024. január 05-ig: 117.000.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 90.000,- Ft;
2024. március 15-ig: 117.000.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 90.000,- Ft;

IV. félév

(50 óra)

2024. szeptember 15-ig: 130.000.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 100.000,- Ft.

 2024 januárjában kezdőknek a képzés díja

A képzés tandíja : 3250 Ft/tanóra, MAKOMP tagoknak 2500 Ft/tanóra

A képzés teljes díja 1.105.000.- Ft, tagoknak 850. 000.-Ft.

 

A fizetés módja: banki átutalással Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-80629980 bankszámlaszámára. 

 

A fizetésben: a közleménybe kérjük beírni: a képzés nevét (KIGYT), csoport száma,  félév, hallgató neve.

 

A fizetés ütemezése (I.-II-III. félévek két részletben fizetendők): 

 

I. félév (100 óra) 2024. január 01-ig: 200.000.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 125.000,- Ft;
2024. március 15-ig: 200.000.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 125.000,- Ft;

II. félév

(100 óra)

2024. szeptember 01-ig: 200.000.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 125.000,- Ft;
2024. november 15-ig: 125.000.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 125.000,- Ft;

III. félév

(90 óra)

2025. január 01-ig: 150.000.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 125.000,- Ft;
2025. március 15-ig: 142.500.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 100.000,- Ft;

IV. félév

(50 óra)

2025. szeptember 15-ig: 162.500.- Ft, MA-KOMP Egyesület tagjainak: 125.000,- Ft.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a vizsgáról és a dolgozatról (LINK)

 

KIGYP tematika

 

I. félév

 1. nap Integratív első interjú a gyermek-pszichoterápiában I.
 2. nap  Integratív első interjú a gyermek-pszichoterápiában II.
 3. nap Integratív gyermek-pszichodiagnosztika I.
 4. nap Integratív gyermek-pszichodiagnosztika II.
 5. nap Rendszerszemlélet a gyermek-pszichoterápiában I.
 6. nap Rendszerszemlélet a gyermek-pszichoterápiában II.
 7. nap Rendszerszemlélet a gyermek-pszichoterápiában III.
 8. nap Tranzakcióanalitikus terápia gyermekekkel és serdülőkkel I.
 9. nap Tranzakcióanalitikus terápia gyermekekkel és serdülőkkel II.
 10. nap Tranzakcióanalitikus terápia gyermekekkel és serdülőkkel III.

II.félév

 1. nap  Integratív játékterápia I
 2. nap  Integratív játékterápia II.
 3. nap  Integratív játékterápia III.
 4. nap  Integratív játékterápia IV.
 5. nap  Kreatív művészetterápia I.
 6. nap  Kreatív művészetterápia II.
 7. nap  Meseterápia I.
 8. nap  Meseterápia II.
 9. nap  Winnicott – féle firkarajz
 10. nap Serdülődráma

III. félév

 1. nap  Gyermek-hipnózis I.
 2. nap  Gyermek-hipnózis II.
 3. nap  Gyermek-hipnózis III.
 4. nap  Katathym Imaginatív Pszichoterápia I.
 5. nap  Katathym Imaginatív Pszichoterápia II.
 6. nap  Katathym Imaginatív Pszichoterápia III.
 7. nap  Katathym Imaginatív Pszichoterápia gyermekekkel  –  RajzKIP
 8. nap  Ericksoni hipnózis és rövidterápia serdülőkkel I.
 9. nap  Ericksoni hipnózis és rövidterápia serdülőkkel II.

IV. félév

 1. nap  Integratív terápia alkalmazása spektrumzavar jegyeit mutató gyerekek esetében I.
 2. nap  Integratív terápia alkalmazása ( állat-asszisztált technikák ) spektrumzavar  jegyeit mutató gyerekek esetében II.
 3. nap  A szenzoros integráció zavara, tünetei és terápiás lehetőségei I.
 4. nap A szenzoros integráció zavara, tünetei és terápiás lehetőségei II.
 5. nap Elméleti- és módszerintegráció a KIGYP gyakorlatában

Irodalomjegyzék

Ajánlott irodalom
Integratív Első Interjú Argelander, H. (2006). Az első pszichoterápiás interjú. Budapest: SpringMed Kiadó. Lukács D. (Szerk.) (1996). Korai személyiségfejlődés és terápiás folyamat. Budapest: Animula Kiadó.
Halász A. (1999). Pszichoterápia és tanácsadás gyermekeknél. In Pszichoterápiai Vademecum I-II. (Szakács F., Szerk.). Budapest: Animula Kiadó. Winnicott D.W. (2002). Malacka: Egy kislány pszichoanalitikus kezelése. Budapest: Animula Könyvek.
Nemes L. (1999). A pszichoanalízis alkalmazása, a gyermekanalízis. In Pszichoterápiai Vademecum I-II. (Szakács F., Szerk.). Budapest: Animula Kiadó. Winnicott D. W. (2004). A kapcsolatban bontakozó lélek. Válogatott tanulmányok. Budapest: Új Mandátum Kiadó.
Tringer L. (2008). A gyógyító beszélgetés. Budapest: Medicina Kiadó.
Integratív gyermek-pszichodiagnosztika Fonagy P., Target M. (2005). Pszichoanalitikus elméletek a fejlődési pszichopatológia tükrében. Budapest: Gondolat Kiadó. Csóti M. (2006). Gyermekkori szorongás, iskolafóbia, pánikrohamok. Budapest: Pro Die Kiadó.
Gerő Zs. (2005). Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban. Budapest: Flaccus Kiadó. Dornes M. (2002). A kompetens csecsemő. Budapest: Pont Kiadó.

Ranschburg J. (2005). Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Freud, Anna: Normalitás és patológia a gyermekkorban. Animula, 1993.

Fraiberg,Selma:Varázsos évek  Park kiadó 2005.

Jung, C.G.: Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről. Kossuth Kiadó, 1997.

Miller, A.: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása.  Osiris Kiadó, 2002.

Miller, A.: Kezdetben volt a nevelés. Pont Kiadó, 2002.

 

Miller,A.: A test kiáltásai. Ursus Libris Kft. 2017.

Freud A. (2008). Normalitás és patológia a gyermekkorban. Budapest: Animula Kiadó.
Stern D. (2002). A csecsemő személyközi világa. Budapest: Animula Kiadó. Kernberg O. F. (1993). Borderline szindróma és patológiás nárcizmus. Budapest: Animula Kiadó.

Stern D. (2007). Anya születik. Budapest: Animula Kiadó.

Stern, Daniel: Az anyaság állapota. Animula, 2004.

Stern D. (2006). Egy baba naplója: A kisgyermek életének bontakozó világa. Budapest: Animula Kiadó.

Hamilton,N,Gregory.Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban.Animula 1996.

Székely Ilona: Tárgykapcsolat-elmélet. Animula, 2003.

Stern D. (2004). Az anyaság állapota. Budapest: Animula Kiadó.
Gerő Zsuzsa:A gyerekek-pszichoterápia elmélete és gyakorlata I-II-III.Nemzeti Tankönyvkiadó. Miller A.:A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása.Osiris Kiadó 2002.
Miller A.:Kezdetben volt a nevelés. Pont Kiadó 2002.
Rendszerszemlélet a gyermekpszchoterápiában Draper R., Gower M. & Huffington C. (2000). Családterápiás oktatókönyv. Budapest: Animula Kiadó. Berg I. K. (2004). Konzultáció sokproblémás családokkal. Budapest: Animula Kiadó.
Gorell-Barnes G. (2001). Család, terápia és gondozás. Budapest: Animula Kiadó. Bíró S., Komlósi P. (Szerk.). (2001). Családterápiás olvasókönyv. Budapest: Animula Kiadó.
Jenkins H. (2006). A rendszer kezelése. Budapest: Animula Kiadó. Boscolo L., Cecchin G., Hoffman L. & Penn P. (2000). A milánói módszer. Budapest: Animula Kiadó.
Ludewig K. (2003). Rendszerszemléletű terápia. Budapest: Coincidencia Kiadó. Brandl-Nebehay A., Rauscher-Gföhler B. & Kleibel-Arbeithuber J. (Szerk.). (2008). Rendszerszemléletű családterápia. Budapest: Animula Kiadó.
Watzlawick P., Weakland J. H., Fisch R. (2008). Változás – A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Budapest: Animula Kiadó. Byng-Hall J. (2003). Munkám családi szkriptekkel. Budapest: Animula Kiadó.
Campbell, D., Draper R., Huffington C. (2004). Helyesebben a milánói módszer elméletéről és gyakorlatáról. Budapest: Animula Kiadó.
George E., Iveson C. & Ratner H. (2001). Megoldásközpontú terápia – a de Shazer-modell. Budapest: Animula Kiadó.
Goldenberg H., Goldenberg I. (2008). Áttekintés a családról I-II-III. Budapest: Animula Kiadó.
Minuchin S. (2005). Családok és családterápia. Budapest: Animula Kiadó.
Onnis L. (1993). A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete. Budapest: Animula Kiadó.
Sherman R., Fredman N. (2007). Strukturális technikák a pár- és családterápiában. Budapest: Magyar Pszichiátriai Társaság.
Székely I. (2003). Tárgykapcsolat-elmélet a családterápiában. Budapest: Animula Kiadó.
Tranzakcióanalitikus terápia gyerekekkel és serdülőkkel Berne E. (2008). Emberi játszmák. Budapest: Háttér Kiadó. Stewart I., Joines V. (1998). A TA – ma. Bevezetés a korszerű tranzakcióanalízisbe. Budapest: Grafitpublic Kiadó és Reklámműhely Kft.
Berne E. (2008). Sorskönyv. Budapest: Háttér Kiadó. Muriel James,Jongeward Dorothy:Nyerni születtünk.Reneszánsz Könyvkiadó Kft.2010.
Integratív játékterápia Gerő Zsuzsa:A gyermek-pszichoterápia elmélete és gyakorlata I-II-III Nemzeti tankönyvkiadó 2001. Kaduson,Heidi-Schaefer,Charles:101 játékterápiás technika                                            Animula Kiadó 2009.
Nemes Lívia:A bennünk élő gyermek Filum Kiadó,2000. Bettelheim B. (2008). A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Budapest: Corvina Kiadó.
Winnicott,D.W.:Játszás és valóság  Animula 1999. Feuer M. (2000). A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Budapest: Akadémia Kiadó.
Vikár György:Az ifjúkor válságai Gondolat Kiadó 1980 Malchiodi C. A. (2003). A gyermekrajzok megértése. Budapest: Animula Kiadó.
Anderson R.,Dartington A.:A serdülés vihara klinikus szemmel, Animula Kiadó 2007. T. Vályi Zs. (2008). Amiről a gyermekrajzok beszélnek. Budapest: JATEPress.
Feuer M.:Gyermekrajzok vizsgálata és értékelése a humánszolgáltatási gyakorlatban és képzésben.ELTE BGGYFK. Vass Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó.
Petzold H.,Ramin G.:Gyermekpszichoterápia Osiris Kiadó2002. Vass Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó.
Polcz A.:Világjáték – Dinamikus játékdiagnosztika és játékterápia.                                                                      Pont Kiadó l999.
Kreatív művészetterápia Antalfai M. (1978). Társas kapcsolatokat katarzis-élményen keresztül reorganizáló tematikus művészeti terápia. In Psychiátria Hungarica XX. (2005/Supplementum). Cole A. (1994). A szín. Budapest: Park Kiadó.
Bagdy E., Bognár A. & U. Varga K. (Szerk.). (1995). Művészetek, szimbólumok, terápiák. Budapest: Pszüchagógosz Bt. Fincher S. F. (1998). Mandalakészítés. Budapest: Édesvíz Kiadó.
Bíró S., Juhász S. (Szerk.). (1991). Nonverbális pszichoterápiák. Budapest: Animula Kiadó, Magyar Pszichiátriai Társaság. Goethe J. W. (1983). Színtan. Művészet és elmélet. Budapest: Corvina Kiadó.
Farkas V. (2009). Gyógyító alkotás. Budapest: Geobook Kiadó. Itten J. (2006). A színek művészete. Budapest: Göncöl Kiadó.
Jung C. G. (1999). A mandala – képek a tudattalanból. Budapest: Édesvíz Kiadó.
Jung C. G. (2000). A filozófusok fája. Budapest: Édesvíz Kiadó.
Jung C. G. (2003). Az analitikus pszichológia és a költői műalkotás kapcsolatáról. In A szellem jelensége a művészetben és a tudományban. Budapest: Scolar Kiadó.
Kárpáti A. (2005). A kamaszok vizuális nyelve. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Molnár V. J. (2000). A nap arca. A gyermekrajzok üzenete. Érd: Örökség Könyvműhely.
Pál J., Újvári E. (1997). Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Budapest: Balassi Kiadó.
Alkotó-fejlesztő meseterápia Nancy Davis,Laura Simms, Korbai Hajnal:Az aranytök.Terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek. Mosoly Alapítvány
Korbai H.:Lotilko szárnyai.Terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek.                                 L’Harmattan Kiadó 2010.
Boldizsár Ildikó:Boszorkányos mesék.Móra Kiadó 2007.
Boldizsár I.:Királylány születik.Naphegy Kiadó 2009.
Boldizsár I.:Mesék anyákról.Magvető Kiadó 2008.
Boldizsár I.:Mesék apákról.Magvető Kiadó 2008.
Boldizsár I.:mesék életről,halálról és újjászületésről.Magvető Kiadó 2009.
Boldizsár I.:Mesék testvérekről testvéreknek.Magvető Kiadó 2012.
Boldizsár I.:Meseterápia.Magvető Kiadó 2010.
Boldizsár I.:Királyfi születik.Naphegy Kiadó 2011.
Boldizsár I.:Meseterápia a gyakorlatban.Magvető 2014.
Integratív terápia lehetőségei és hatása spektrum zavar jegyeit mutató gyerekek esetében. Bruce D. Perry – Maia Szalavitz: A ketrecbe zárt fiú.Park Könyvkiadó kft.2017.
Dr. Peter Vermeulen: Az autizmus, mint kontextus-vakság.Geobook Kiadó 2014.
Julia Moor: Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekkel?Animus Kiadó kft.2009.
Bánszky és mtsai: Az állatok által asszisztált terápiák pszichiátriai vonatkozásai Psychiatria Hungarica 2012, 27 (3):180-190
A szenzoros integráció zavara Szvatkó Anna: Billenések, Oriold és Társai Kft, Budapest, 2016
Carol Stock Kranowitz: Zűr zavaros gyermek, Studio Nagy Bt., Budapest, 2012
O. Bogdashina: Valódi színek – Érzékelés és észlelés az autizmus spektrum zavarokban    Autisták Országos Szövetsége, Geobook Kiadó, Szentendre, 2008
Winnicott -féle „firka”-rajz Bárdos K. (1995). A Winnicott-féle konzultációs módszer alkalmazása a KÚT Pszichoterápiás Rendelőben. In Magyar emlékmécsesek Magatartástudományi Füzetek 4. Budapest: SOTE Magatartástudományi Intézet, MAPET, Végeken Alapítvány. Bárdos K. (1999). Egy aktuális trauma mögött meghúzódó családi holocaust érintettség. In Társadalmi traumatizáció hatásai és pszichoterápiájának tapasztalatai (Virág T., Szerk.). Budapest: Animula Kiadó.
Bárdos K. (2001). A Winnicotti gondolatok alkalmazása gyermekterápiában. In Együtt a gyermekekért, A Nevelési Tanácsadók II. Országos szakmai találkozójának előadásai. Budapest: Animula Kiadó. Bárdos K. (2003). A közös titok. Serdülő- és gyermekpszichoterápia, 2003/1.
Bárdos K. (2005). Szorongásos álmok feldolgozása a Winnicott-féle “firka-játék” segítségével. A csodamadár. Serdülő és gyermekpszichoterápia, 2005/2. Gerő Zs. (2005). Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban. Budapest: Flaccus Kiadó.
Virág T. (1991). Rajzbeszéd a gyógyulás szolgálatában. In Nonverbális pszichoterápiák (Biró S., Juhász S., Szerk.). Budapest: Animula Kiadó, Magyar Pszichiátriai Társaság. Hódi Á. (2003). A dementor csókja, A titok elszigetelő hatása. Serdülő- és gyermekpszichoterápia, 2003/1.
Virág T. (1996). A gyógyító rajzolás. In Korai személyiségfejlődés és terápiás folyamat. A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 1995. évi konferenciája. Budapest: Animula Kiadó. Virág T. (2000). Emlékezés egy szederfára (László K., Szerk.). Budapest: Animula.
Virág T. (2001). „Beszélgető lapok.” A pszichotrauma megjelenítése írással és rajzolással. In Mély kútba tekinték. Pszichológiai tanulmányok (Virág T., Bárdos K., Kardos P., Szerk.). Budapest: Animula Kiadó. Winnicott D.W. (1999). Játszás és valóság. Budapest: Animula Kiadó
Winnicott D.W. (2000). Kisgyermek, család, külvilág. Budapest: Animula Kiadó.
Winnicott D.W. (2002). Malacka: Egy kislány pszichoanalitikus kezelése. Budapest: Animula Könyvek.
Serdülődráma Kende B. H. (2003). Gyermekpszichodráma. Budapest: Osiris Kiadó. Blatner A. (2006). A pszichodráma alapjai – Sorozat a csoportról 5. Budapest: Animula Kiadó.
Perczel E., Szőnyi G. (2009). “Kezdetben volt a találkozás…” Ünnepi tanulmánykötet. Pszichoterápia XVIII. (különszám). Zeitlinger K. E. (2005). A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása és újrafogalmazása J. L. Moreno után. Budapest: Párbeszéd (Dialógus) Kiadó.
Zseni A. (Szerk.). (1998). Téglánként a házat – Pszichodráma a gyakorlatban III. Budapest: Animula Kiadó. Zseni A. (Szerk.). (2000). Lakjuk a házat – Pszichodráma a gyakorlatban V. Budapest: Animula Kiadó.
Zseni A. (Szerk.). (2000). Játékban felnőni – Pszichodráma a gyakorlatban I. Budapest: Animula Kiadó. Zseni A. (Szerk.). (2000). Ligetünk – Pszichodráma a gyakorlatban VI. Budapest: Animula Kiadó.
Zseni A. (Szerk.). (2000). A ház tovább épül – Pszichodráma a gyakorlatban IV. Budapest: Animula Kiadó. Zseni A. (Szerk.). (2001). Megélni – túlélni – Pszichodráma a gyakorlatban II. Budapest: Animula Kiadó.
Gyermekhipnózis Bányai É., Benczúr L. (2008). A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. Bowers K. S. (2006). Hipnózis. Budapest: Ursus Libris Kiadó.
Kígyós É. (1994). Hipnózis alkalmazása gyermek-pszichoterápiában. Integratív Hírmondó 1. Vértes G. (Szerk.). (2006). Hipnózis – hipnoterápia. Budapest: Medicina Kiadó.
Katathym ImaginatívPszichoterápia gyermekekkel(KIP) Bagdy E. (1999). Imaginatív pszichoterápiák. In Pszichoterápiai Vademecum I-II. (Szakács F., Szerk.). Budapest: Animula Kiadó.
Kácsándi E. (2002). Belépések a szimbólumok világába. Integratív Hírmondó 20.
Kácsándi E. (2003). A virág teszt elemzése. Integratív Hírmondó 21.
Kígyós É. (1998). Katathym imaginációs terápia gyermekekkel. Integratív Hírmondó 13.