Katathym Imaginatív Pszichoterápia

A Katathym Imaginatív Pszichoterápia módszerét Hanscarl Leuner fejlesztette ki 1948 és 1954 között. Leuner KIP-et már kezdetektől fogva úgy határozta meg, mint alapvetően dinamikus, analitikusan orientált pszichoterápiás folyamatot.

A KIP-képek alkalmazásánál kontrollált regresszió mentén a tudattalan élménytartalom képi, imaginatív formában jelenik meg. Az imaginatív képek affektus-telítettek, és szimbolikusan ábrázolhatják a tudattalan konfliktusokat, a személyiség deficitjeit, kötődési patológiáját, korai traumák szimbolikus megnyilvánulásait.

A terápiás céllal indukált imaginatív képélmény és az imaginált tartalmakon végzett terápiás munka tudattalanhoz közeli terápiás munkát tesz lehetővé. A terápiás folyamat lényegi része a terápiás céllal indukált képélményben zajlik, amelyet a terapeuta kísér és szisztematikusan alakít.

A primer processzus szintjére történő regresszió az én szolgálatába állítható, ezáltal az integratív folyamatokat mobilizálhatjuk, így lehetőséget biztosíthatunk a személyiség deficitjeinek feltöltésére, és a megrekedt fejlődési folyamatok elindítására, ami az egyén működésében, viselkedésében is megjelenik; valamint lehetővé teszi a személyiségzavarok kezelését, a diádikus hiányok feltöltését, valamint a neurotikus fixációk feloldását is. A KIP-ben az imaginált tartalmon végzett terápiás munka központi történés.

A KIP előnye, hogy a szimbólum nem csak kifejezési lehetőséget nyújthat a tudattalanban lévő patológiás folyamatoknak, de kellő védelmet is biztosíthat a szimbólum az én számára. Az imagináció utáni beszélgetésben, az imaginált tartalmak feldolgozhatóvá válhatnak, tudatosulhatnak, ezáltal átkerülnek a másodlagos processzus szintjére, így összekapcsolódik a tudattalan közeli tartalom a tudatos szinttel.

A képzés során a hallgatók elsajátítják, a KIP alkalmazhatóságának indikációit és kontraindikációit; annak felfejtését, hogy az imaginált képek értelmezésében milyen információkat kaphatunk a személyiség strukturális felépítettségéről, és hogy miként jelennek meg az elhárító mechanizmusok. A képzés követi a KIP terápiás szintjeit, (alap- közép- és felsőfok) és ezek mentén ismerteti a hozzájuk tartozó intervenciós technikákat, ezek alkalmazhatóságát, az imaginációs kísérés módját. A képzés tematikája a főbb kórképek pszichodinamikai ismertetése során külön hangsúlyt helyez az adott kórkép imaginatív jellegzetességeinek bemutatására is.

A képzés gyakorlati részében a résztvevők, a KIP terápiás folyamatát sajátélményként sajátíthatják el. A képzés zárt csoportként működik.

A képzés ideje, részei:

  • 200 óra elmélet és gyakorlat (20 alkalom, havonta egy képzési nap)
  • 100 óra szupervízió: minimum 3 eset ismertetése, egy eset írásbeli ismertetése, ennek leadása

Záróvizsga: az írásban benyújtott eset megvédése.

A képzés oktatói:

Kácsándi Elvira kiképző pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus, (Budapest)

Dr. Hamvas Szilárd  kiképző pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos, (Budapest)

Schildné Pulay Klára pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus (Budapest)

Lengyel Adél Eszter kiképző pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus (Balatonboglár)

Szél Erzsébet pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus(Szeged)

Guti Kornél pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus (Budapest)