Schildné Pulay Klára

Szakmai önéletrajz

 

Schildné Pulay Klára

Elérhetőség 06 20 978 0398

e-mail: pulayklara@gmail.com

 

Végzettség, szakképzettség

2021 – Pszichoterapeuta (374/2021)

2017 – Integratív hipnoterapeuta (357/2017)

2000 – Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus (1943/2000) (M620)

1991 – ELTE BTK – okleveles pszichológus (467/1991)

1983 – ELTE TFK – magyar-történelem szakos tanár (50/83)

Szakirányú továbbképzések, módszerspecifikus képzések

2017-2019 – Pécsi Tudományegyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
pszichoterapeuta-képzés

2019 – Dialektikus Viselkedés Terápia alkalmazása borderline
személyiségzavarral élő kliensek kezelésére – tanfolyam

2011-2013 – Katatím Imaginációs Képélmény – Kácsándi Elvira képzése  (200 óra elmélet, módszertan, sajátélmény, szupervizió)

2011-2012 – Integratív Pszichoterápiás Egyesület – Integratív hipnoterapeuta módszerspecifikus képzés (elmélet, módszertan, saját élmény, szupervízió)

2002-2003 – Magatartástudományi Intézet és Napfogyatkozás Egyesület – 120 órás gyásztanácsadói tanfolyam (elmélet, módszertan, önismeret, szupervízió)

1996-1997 – Magyar Családterápiás Egyesület Családterápiás módszerspecifikus képzés elméleti és gyakorlati fázisa (200 óra)

1995-1996 – Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás Egyesület – 300 órás Személyközpontú módszerspecifikus pszichoterápiás képzés (elmélet, gyakorlat, sajátélmény)

1991-92 – Orvostovábbképző Egyetem – 150 órás Pszichoszomatika és egészséglélektan képzés (elmélet, gyakorlat, szupervízió)

1991 – Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület – 90 órás autogén tréning (sajátélmény, gyakorlat, szupervizió)

Szakmai tapasztalat, munkahelyek

2016- folyamatosan Városmajori Pszichoterápiás Rendelő – magánpraxis

2011-2014: Vadaskert Kórház és Szakambulancia – szülőtréningek vezetése örökbefogadó szülők számára

2009-2015: Avec Pszichoterápiás Intézet és Oktatási Központ- egyéni terápia, magánpraxis

2003 óta folyamatosan: Fővárosi TEGYESZ- örökbefogadásra felkészítő tanfolyamok tartása, pszichológiai tanácsadás örökbefogadó szülők számára

1993 óta folyamatosan: ELTE TFK, majd ELTE PPK Pszichológia Intézet, iskolapszichológia tanszék – az oktatás mellett főleg személyiségfejlesztő tréningek tartása a hallgatók számára (tanársegéd, egyetemi adjunktus, mestertanár)

1991-1992: Balassa János Kórház Rendelőintézete Ideggondozó

Nyelvtudás

Angol – államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga (1993)

 

Publikációk, konferencia előadások

 • Pulay Klára (1997): A kötődésről és az anya hiányáról In: Bernáth-Solymosi (szerk.): Fejlődéslélektan olvasókönyv. Budapest, Tertia,43-59 
 • Pulay Klára (2006): Amit az örökbefogadók veszteségeiről tudni érdemes In. Család gyermek ifjúság, XV./1 12-17
 • Schildné Pulay Klára (2006): Milyennek szabad lenni? Milyen szabadnak lenni? A tanári önazonosság kialakulásának segítése empátiafejlesztő tréning keretében. MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése
 • Korbuly Á.-Pulay K. (2008) Lemondás és újrakezdés Magyar Családterápiás Egyesület XXII. Vándorgyűlése
 • Pulay Klára (2008): Férfiak, akik nem váltak apává. MPPPOT IX. Országos kongresszusa 
 • Pulay, K. (2009): Engedjetek azzá válni, aki vagyok. Feldolgozatlan veszteségek hatása az örökbe fogadott gyermek identitásának alakulására. In: Gyermek- és serdülőpszichoterápia IX/2-3, 48-54
 • Pulay, K. (2014) Ismeretlen örökség. Hogyan alakul az örökbefogadottaknak a vér szerinti anyjukról alkotott képe. In: Együtt a gyermekvédelemben 7( 7.) 1-6
 • Pulay, K. (2016): Amikor a fantázia életre kel. Örökbefogadottak sajátos self- és tárgyreprezentációi.  Integratív Pszichoterápiás Egyesület Konferenciája,   
 • Pulay, K.(2017): Az anya-gyerek kapcsolat és a kötődés. In: N. Kollár, Szabó É.(szerk.) Pedagógusok pszichológiai kézikönyve Budapest, Osiris, pp.75-96
 • Pulay Klára (2018): Amikor a fantázia életre kel. Örökbefogadottak sajátos szelf-és
  tárgyreprezentációi In: Pszichoterápia 27/2. 108-117
 • Pulay Klára (2018): „Mit cipelek én?” Képek egy transzgenerációs traumákkal végzett terápiás munkáról. Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület Konferenciája, előadás
 • Pulay Klára: (2018): „Mint drogos a drogról, le akarok jönni a sóvárgásról.” In. Hírmondó
  35. szám