NLP-technikák

 

Az NLP (NeuroLingvisztikus Programozás) elméleti alapjait, módszertanát 1970-ben Kaliforniai Egyetemen R. Bandler matematikus és számítógép-programozó, J. Grinder nyelvészprofesszor, G. Baetson antropológus, kibernetikus, kommunikációs kutató dolgozta ki. A módszer azokat az összefüggéseket foglalja rendszerbe, amelyek az emberi kommunikáció fiziológiai folyamatai, nyelvi struktúrái, szubjektív gondolkodásmódjai, tapasztalásmintái és a szocializációtól függő tanulás között állnak fenn.

A 1995-ben P. Schütz, H. Jelem és W. Karber munkássága eredményeként született meg az NLP pszichoterápiás alkalmazása, amit 2007-ben az osztrák egészségügyi minisztérium hivatalosan elismert, mint önálló pszichoterápiás eljárást. Az EAP (European Association for Psychotherapy) már korábban felvette az elfogadott pszichoterápiák sorába.

Az NLP gyökerei Fritz Perls gestalt-terápiás elméletéhez, Milton H. Erikson hipnózismódszeréhez és Virginia Satir családterápiás szemléletéhez köthető. Rogerstől átvették a terapeuta viszonyulását, az ún. rogersi hármast: az empátiát, az elfogadást, és a kongruenciát a másik személlyel történő kommunikációban.

Az NLP tehát integrált: kognitív, rendszer-szemléletű és egyben imaginatív pszichoterápiás módszer, jellemzően célorientált pszichoterápiás eljárás. Az NLP a modern pszichológia és kommunikációkutatás gyakorlatorientált alkalmazása. Az NLP eredendően egy olyan módszercsomag, amely igyekszik feltárni a sikeresség, hatékonyság és kiválóság mibenlétét, megcélozza lemodellezését és így teszi lehetővé annak reprodukálhatóságát, utánozhatóságát.

Jelentése:

  • Neuro: minden magatartás az érzékelés (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, érzés) neurológiai folyamataiban gyökeredzik.
  • Lingvisztikus: a nyelvet használjuk gondolataink és viselkedésünk strukturálására, valamint a másokkal való kommunikációra.
  • Programozás: azokra a módszerekre utal, amelyeket célunk elérése érdekében, gondolataink és tetteink szervezésére alkalmazunk.

A módszer kognitív technikákkal és módosult tudatállapotokkal dolgozik, melyek közül a MAKOMP, arculatához híven, az ún. aktív transz-technikákra fókuszál. A képzés célja az NLP alapismereteinek elsajátítása, a pszichoterápiás folyamatokba illeszthető NLP technikák célorientált elsajátítása, elméleti és gyakorlati szinten egyaránt.

A képzés oktatói

Vasas Éva klinikai szakpszichológus

Oroszi Zsuzsanna pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus

Bálint Éva okleveles gyógypedagógus (MA)