Komplex Integratív PszichoTerapeuta és komplex terapeuta képzés

– Képzési rend–

Bemeneti feltétel a képzéseinkre

Okleveles pszichológus (MA vagy MSc) vagy általános orvosdoktor vagy fogorvosdoktor diploma.

 A módszerspecifikus képzettség megnevezése az alapképzettség függvényében

Komplex Integratív Pszichoterapeuta (pszichoterapeuta ráépített szakképzettség esetén)

Komplex Integratív Terapeuta (okleveles orvosdoktor/fogorvosdoktor, okleveles pszichológus (MA, MSc), szakpszichológus végzettség esetén).

Tevékenységi kör

A teljes képzés során megszerzett módszertani tudás felhasználása alapvégzettséghez igazodik:

 • önálló tevékenységre csak pszichoterapeuta szakképzettség mellett jogosítPszichoterápiás tevékenységet csak az a szakember végezhet, aki pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik. Alap-pszichoterápiás tevékenység (krízisintervenció, szupportív terápia, konzultáció, autogén tréning) végzésére minden pszichiáter szakorvos és klinikai szakpszichológus jogosult).
 • minden más végzettség esetén csak – pszichoterapeuta által végzett – szupervízió mellett végezhető a tevékenység nem pszichoterápiás céllal

A módszerspecifikus képzés elemei

Terápiás előtanulmányok főmodul

Pszichopatológia és patopszichológia

60 óra

Mélylélektani alapismeretek modul

20 óra

Pszichoterápiás alapismeretek modul

25 óra

 

A Pszichopatológia és patopszichológia modul szóbeli vizsgával zárul, a többi modul teljesítéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak.

A képzési egység teljesítése alól mentesülnek a klinikai szakpszichológusok/jelöltek és pszichiáter szakorvosok bemutatott vizsgaigazolás esetén.

 Módszerspecifikus ismeretek

Katatím Imaginatív Pszichoterápia (KIP)

Elmélet és gyakorlat: 200 óra

Szupervízió: 100 óra (egyéni vagy csoportos – az egyéni alkalom duplaórának számít, maximum 30 óra számolható el) – két különböző szupervizornál

A KIP modul esettanulmány megírásával és védésével zárul.

Szempontok a KIP esettanulmányhoz

A KIP tanúsítvány kiadásának feltétele:

1.        teljesített Terápiás előtanulmányok főmodul (vagy vizsgaigazolás)

2.        befejezett okleveles pszichológus (MA, MSc) vagy okleveles orvosdoktor képzés

3.        teljesített 100 óra egyéni önismeret az adott módszer egyéni önismeretet nyújtó terapeutánál, a hallgató saját szervezésében

4.        szupervíziós szakaszban legalább 3 eset bemutatása

5.        esettanulmány megírása (szupervíziós konzulenssel egyeztetve) és megvédése: Jelentkezés KIP záróvizsgára

Ericksoni Hipnózis és Rövidterápia (EHR)

Elmélet: 100 óra

Szupervízió: 50 óra

A két modul (KIP, EHR) sorrendje felcserélhető.

Regresszió és disszociáció elméletei és terápiás technikái

40 óra

A Regresszió és disszociáció elméletei és terápiás technikái megkezdésének feltétele a KIP vagy az EHR sikeres teljesítése.

 

Neurolingvisztikus Programozás – NLP

40 óra

Az NLP-képzésnek nincs előfeltétele.

A képzés zárása

1. Komplex Integratív Esettanulmány elkészítése (6 hónappal az záróvizsga előtt szupervizor konzulenssel egyeztetve)

Esettanulmány megírásának szempontjai

2. A záróvizsgára bocsátás további feltétele:

– A képzés moduljainak teljesítése

– 250 óra pszichoterápiás önismeret (Pszichoterápiás Tanács Szövetség által akkreditált képzőhelyről)

amiből legalább 100 óra egyéni önismeret (a jelölt saját szervezésében) és

150 óra csoportos önismeret kiképző pszichoterapeutánál

Jelentkezés záróvizsgára

A záróvizsga teljesítésére a tanulmányok megkezdésétől számítva 7 év áll rendelkezésre.

 

Önismeret és sajátélmény (2024 szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben)

Önismeret

 • A Komplex Integratív Terapeuta ill. Komplex Integratív Gyermekterapeuta cím megszerzéséhez 250 óra kiképző pszichoterapeutánál szerzett önismeret szükséges, melyből
  • 100 óra egyéni sajátélmény, melyet a Pszichoterápiás Tanács Szövetség által akkreditált egyéni módszerből elfogadunk, az adott módszer kiképző pszichoterapeutájától. A megszerzett sajátélmény nem évül el.
  • 150 óra csoportos önismeret:
   • KIGYT képzés esetén: kötelezően elvárt a 150 óra kiképző terapeutánál szerzett pszichodráma – mely a Magyar Pszichodráma Egyesület által indított, pozíciószámmal rendelkező csoportból származik. (Mgj. KIGYT-ben elfogadott a kiképző terapeutánál szerzett pszichodráma-sajátélmény, nem szükséges feltétel, hogy a kiképző pszichoterapeuta legyen.)
   • Felnőtt képzés esetén bármely csoportos módszerben szerzett önismeretet elfogadunk, amely kiképző pszichoterapeutától származik.
   • Felnőtt képzés esetén a csoportos önismeret 150 órája kiváltható 150 óra egyéni önismerettel.

20 óra KIP egyéni sajátélmény:

 • A kötelező 250 óra sajátélményen túl 2024 őszétől a felnőtt KIP képzést megkezdő hallgatóknál új követelmény a 20 óra KIP egyéni sajátélmény, melyet a MAKOMP kiképző pszichoterapeutájától/ kiképző pszichoterapeuta-jelöltjétől/ egyéni sajátélményt biztosító terapeutától fogadunk el. (lásd Terapeuták oldal)
 • A sajátélmény célja a módszer egyéni megtapasztalása, NEM elsődlegesen az önismeret.
 • Azok, akik a 100 óra önismereti sajátélményüket a MAKOMP keretében végzik, mentesülnek a 20 óra KIP sajátélmény követelmény alól.