Komplex Integratív PszichoTerapeuta és komplex terapeuta képzés

– Képzési rend–

Bemeneti feltétel a képzéseinkre

Okleveles pszichológus (MA vagy MSc) vagy általános orvosdoktor vagy fogorvosdoktor diploma.

 A módszerspecifikus képzettség megnevezése az alapképzettség függvényében

Komplex Integratív Pszichoterapeuta (pszichoterapeuta ráépített szakképzettség esetén)

Komplex Integratív Terapeuta (okleveles orvosdoktor/fogorvosdoktor, okleveles pszichológus (MA, MSc), szakpszichológus végzettség esetén).

Tevékenységi kör

A teljes képzés során megszerzett módszertani tudás felhasználása alapvégzettséghez igazodik:

  • önálló tevékenységre csak pszichoterapeuta szakképzettség mellett jogosít – pszichoterápiás tevékenységet csak az a szakember végezhet, aki pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik, alap-pszichoterápiás tevékenység (krízisintervenció, szupportív terápia, konzultáció, autogén tréning) végzésére minden pszichiáter szakorvos és klinikai szakpszichológus jogosult)
  • minden más végzettség esetén csak – pszichoterapeuta által végzett – szupervízió mellett végezhető a tevékenység nem pszichoterápiás céllal

A módszerspecifikus képzés elemei

Terápiás előtanulmányok főmodul

Pszichopatológia és patopszichológia

60 óra

Mélylélektani alapismeretek modul

20 óra

Pszichoterápiás alapismeretek modul

25 óra

 

A Pszichopatológia és patopszichológia modul szóbeli vizsgával zárul, a többi modul teljesítéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak.

A képzési egység teljesítése alól mentesülnek a klinikai szakpszichológusok/jelöltek és pszichiáter szakorvosok bemutatott vizsgaigazolás esetén.

 Módszerspecifikus ismeretek

Katatím Imaginatív Pszichoterápia (KIP)

Elmélet és gyakorlat: 200 óra

Szupervízió: 100 óra (egyéni vagy csoportos – az egyéni alkalom duplaórának számít) – két különböző szupervizornál

A KIP modul esettanulmány megírásával és védésével zárul.

Szempontok a KIP esettanulmányhoz

A KIP tanúsítvány kiadásának feltétele:

1.        teljesített Terápiás előtanulmányok főmodul (vagy vizsgaigazolás)

2.        befejezett okleveles pszichológus (MA, MSc) vagy okleveles orvosdoktor képzés

3.        teljesített 100 óra egyéni önismeret az adott módszer egyéni önismeretet nyújtó kiképző terapeutánál, a hallgató saját szervezésében

4.        szupervíziós szakaszban legalább 3 eset bemutatása

5.        esettanulmány megírása (szupervíziós konzulenssel egyeztetve) és megvédése: Jelentkezés KIP záróvizsgára

Ericksoni Hipnózis és Rövidterápia (EHR)

Elmélet: 100 óra

Szupervízió: 50 óra

A két modul (KIP, EHR) sorrendje felcserélhető.

Regresszió és disszociáció elméletei és terápiás technikái

40 óra

A Regresszió és disszociáció elméletei és terápiás technikái megkezdésének feltétele a KIP vagy az EHR sikeres teljesítése.

 

Neurolingvisztikus Programozás – NLP

40 óra

Az NLP-képzésnek nincs előfeltétele.

A képzés zárása

1. Komplex Integratív Esettanulmány elkészítése (6 hónappal az záróvizsga előtt szupervizor konzulenssel egyeztetve)

Esettanulmány megírásának szempontjai

2. A záróvizsgára bocsátás további feltétele:

– A képzés moduljainak teljesítése

– 250 óra pszichoterápiás önismeret (Pszichoterápiás Tanács Szövetség által akkreditált képzőhelyről)

amiből legalább 100 óra egyéni önismeret (a jelölt saját szervezésében) és

150 óra csoportos önismeret kiképző pszichoterapeutánál

Jelentkezés záróvizsgára

A záróvizsga teljesítésére a tanulmányok megkezdésétől számítva 7 év áll rendelkezésre.