Ericksoni hipnózis és rövidterápia

Az ericksoni hipnózis és rövidterápia (EHR), vagy röviden ericksoni terápia fogalmilag különálló terápiás megközelítés, sajátos alapvető kompetenciákkal, amelyek a gyakorlatban taníthatók és mérhetők. Szisztematikus terápiás módszer, melyet Milton H. Erickson M.D. munkássága ihletett, és amely az idők során őt követő terapeuták gyakorlatából alakult ki.

A módszer a direktív, strukturális terápiák közé tartozik, ezért a terapeuta aktív, kezdeményező és tervező, az egyént közvetlenül igyekszik befolyásolni. Szemlélete szerint a terápiát a személy végzi, a terapeuta segít irányban maradni, felhasználva ehhez a kliens minden belső erőforrását, készségét és affinitását csakúgy, mint környezetét, szüleit, szociális hálóját. A múlt történéseit figyelembe véve a személy aktuális élethelyzetére, a felmerülő új követelményekre fókuszál. Számba veszi viselkedését, reakciómintáit és személyiségjellemzőit, és igyekszik változást előidézni a személyiség tudattalan működésében.

A maladaptív gondolatot, érzelmet, viselkedést, a diszfunkciót nem tekinti énidegen, megszüntetendő résznek, elfogadja a személyiség szerves részeként. „Megengedi” a kliensnek problémáit, gyakran megerősíti azokban, kiemelve előnyeiket. Megmutatja, milyen helyzetben lennének hasznosak, eközben segít a személynek átformálni azokat. Felismeri, hogy az énidegennek gondolt, látszólag akaratlanul betörő énrészek akkor válhatnak irányíthatóvá, módosíthatóvá, ha önazonosként fogadjuk el azokat. Gyakran használ meglepetést a terápiás rapport gyors kiépítésére, a személy természetes ellenállásainak kikerülésére. Mind hipnózisban, mind éber állapotban használ indirekt szuggesztiókat, melyek hatására a személy nyitottá válik az új tanulásra; szuggesztív, ideomotorikus és ideoszenzorikus rapport alakul ki, melynek segítségével az ellenállások kikerülhetők, s a személy visszavezethető belső erőforrásaihoz. Nem támaszkodik a tudatos belátásra. A tudattalant a tanulás tárházának tekinti, melynek működése természetes módon egészséges, tele potenciállal és pozitív intelligenciával. A jobb működés alapja ezért a természetes módon egészséges tudattalan. Hangsúlyos az elfogadó, nem kritikus atmoszféra, és a személyre összpontosított teljes figyelem.

A klienst olyan személynek látja, aki gazdag erőforrásokkal rendelkezik, ám ezeket vagy nem képes mozgósítani, vagy eszköztárából éppen a probléma megoldásához szükségesek hiányoznak. Hangsúlyozza azonban, hogy minden ember rendelkezik felhasználható és mozgósítható erőforrásokkal.

A képzés felelősei:

Pap-Józsa Dávid klinikai szakpszichológus

Dr. Szamosi Éva kiképző pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus