Terápiás előtanulmányok (Propedeutika)

A Terápiás előtanulmányok modul a képzésben résztvevő, de szakvizsgával nem rendelkező pszichológusok, orvosok, fogorvosok és gyógypedagógusok számára kötelező. Ez, az összesen 100 órás modul, három almodulból tevődik össze: Pszichopatológia és patopszichológia (55 óra), Mélylélektani alapismeretek (20 óra), Pszichoterápiás alapismeretek (25 óra). A modul elvégzése a képzés első szakaszában ajánlott, de később is lehetséges. A modul szóbeli vizsgával zárul, melynek sikeres elvégzése a záróvizsga letételének feltétele a felnőtt – és a gyermekképzésben egyaránt.

 

Pszichopatológia és patopszichológia almodul (55 óra)

 • Bevezetés a klinikai pszichológiába és pszichopatológiába
 • Az idegrendszer fejlődési zavarai
 • Neurokognitív zavarok
 • Alvás-ébrenlét zavarok
 • Szkizofrénia spektrum és más pszichotikus zavarok
 • Bipoláris és kapcsolódó zavarok
 • Depresszív zavarok
 • Kríziselméletek
 • Gyász
 • Öngyilkosság
 • A személyiségzavarok általános diagnosztikai jellemzői
 • Személyiségzavarok – A csoport
 • Személyiségzavarok – B csoport
 • Személyiségzavarok – C csoport
 • Szorongásos zavarok
 • Kényszeres és kapcsolódó zavarok
 • Traumával és stresszorral összefüggő zavarok
 • Szomatikus tünet és kapcsolódó zavarok
 • Disszociációs zavarok diagnosztikája és pszichodinamikája
 • Diszruptív, impulzuskontroll- és viselkedészavarok
 • Szexuális diszfunkciók
 • Táplálkozási és étkezési zavarok
 • Szerrel kapcsolatos és addiktív zavarok
 • Pszichopatológia gyermek- és serdülőkorban I.  (Klasszikus pszichoanalitikus elméletek Normalitás és patológia gyermekkorban (Anna Freud) Fejlődésszempontú pszichopatológia, Életkori krízisek)
 • Pszichopatológia gyermek- és serdülőkorban II (Tükrözés funkciója a szelf fejlődés folyamatában, Mentalizáció, Neurotikus és viselkedészavarok gyermek- és serdülőkorban, Trauma, bántalmazás, elhanyagolás)
 • Pszichopatológia gyermek- és serdülőkorban III. ( Mentális retardáció, A fejlődés zavarai, disszociatív, affektív és pszichoszomatikus zavarok gyermekkorban)

 

Mélylélektani alapismeretek (20 óra)

 • Pszichodinamikus alapfogalmak, alapismeretek
 • Sigmund Freud és a klasszikus pszichoanalízis
 • Jung analitikus pszichológiája
 • A fejlődés pszichoszociális megközelítése
 • Fejlődési én-pszichológia (Mahler fejlődési modellje)
 • A tárgykapcsolat-elmélet I. (alapfogalmak)
 • A Kleini-Bioni modell
 • Winnicott hatása a tárgykapcsolati elméletek alakulására
 • Kohut szelffejlődési elmélete a nárcizmusról
 • Kernberg elméleti kerete a patológiák értelmezéséhez
 • Kötődéselmélet
 • A modern csecsemő kutatás eredményei (Stern)
 • Mentalizáció

 

Pszichoterápiás alapismeretek (25 óra)

 • A pszichoterápia fogalma, céljai és feltétele, A pszichoterápia hatótényezői
 • A terápiás kapcsolat általános jellemzői és fajtái
 • A dinamikus pszichoterápiák jellemzői
 • Pszichoterápiás alapkészségek gyakorlása: empátia, tükrözés, feltétel nélküli elfogadás gyakorlása „empátialabor” keretében
 • A terápiás folyamat, a terápia szakaszai
 • A pszichoterápiás kivizsgálás
 • Pszichoterápiás alapkészségek gyakorlása: az első interjú (például a próbaértelmezés) gyakorlása
 • A terápiás szerződés tartalma és a terápiás szövetség jellemzői
 • Terápiás keret jelentősége, jellemzői és problémái
 • Pszichoterápiás alapkészségek gyakorlása: a módosult tudatállapot létrehozásának technikái
 • A munkafázis jellegzetességei és nehézségei
 • Kapcsolati dinamika a terápiás folyamatban
 • Pszichoterápiás alapkészségek gyakorlása: a módosult tudatállapot létrehozásának technikái. 
 • Terápiás intervenciók
 • A mentalizációt elősegítő intervenciók a pszichoterápiában
 • A terápiás változást elősegítő stratégiák
 • Pszichoterápiás alapkészségek gyakorlása: mentalizációt fejlesztő technikák gyakorlása. Páros munka