Pszichopatológia és patopszichológia (Budapest)

Vizsgára jelentkezés: https://forms.gle/Sry42VB5DyMAiVDk6 

Oktatók: Kácsándi Elvira, Dr. Hamvas Szilárd, Nagy Brigitta

Jelentkezés feltétele: okleveles pszichológus (MA/MSc szakos hallgató, jogviszony igazolással) vagy okleveles orvosdoktor vagy okleveles fogorvos doktor vagy gyógypedagógus vagy szociális munkás vagy szociálpedagógus vagy mentálhigiénikus vagy addiktológiai konzultáns végzettség.

Időtartam: 55 óra (11 alkalom), havonta egy alkalom (pénteken 15 órától 19 óráig)

Ár: tagoknak 9.000 Ft/alkalom, nem tagoknak 13.000 Ft/alkalom

Helyszín: 1094 Budapest, Soroksári út 20/B

Időpontok

2020. szeptember 18. – Kácsándi Elvira – Dr. Hamvas Szilárd

Bevezetés a klinikai pszichológiába és pszichopatológiába – Diagnosztikai alapok (interjútechnikák, projektív eljárások, kérdőívek, skálák) – Oksági modellek (organogenetikus, egzisztencialista, alaklélektani, pszichodinamikus) – Pszichopatológia fogalmai (tünet fogalma és funkciója, diagnózis, diagnózisalkotás folyamata, normalitás) – Nosológiai rendszerek (DSM, BNO) – Pszichodinamikus alapfogalmak (ego, tárgy, résztárgy) – Elhárító mechanizmusok (primitív, neurotikus, érett formái) – Intelligencia Az idegrendszer fejlődési zavarai – Értelmi fogyatékosság, mentális retardáció Neurokognitív zavarok – Delírium – Major vagy enyhe neurokognitív zavarok (Alzheimer-kór, frontotemporális neurokognitív zavar, Lewy-testes betegség, vaszkuláris betegség, Pick-féle betegség, Parkinson-kór, prionbetegség, sclerosis multiplex)

2020. október 16. – Dr. Hamvas Szilárd

Alvás-ébrenlét zavarok – Inszomnia, hiperszomnolencia, narkolepszia – Légzéssel összefüggő alvászavarok (apnoe zavarok, cirkadián ritmus alvás-ébrenlét zavar) – Paraszomniák (non-REM alvás-ébredés zavarok, alvajárás, lidércesálom-zavar, REM-fázis során jelentkező alvási és viselkedési zavar, nyugtalan lábak szindróma, szer/gyógyszer kiváltotta alvászavar) Szkizofrénia spektrum és más pszichotikus zavarok – Szkizofrénia definíciója, epidemiológia, etiológia, pszichodinamikus teóriák (Bleuler, Schneider, Crow, Andreasen, Gabbard), diagnosztika – Szkizofrénia típusai (katatón, hebefrén, paranoid, szkizofreniform, rövid pszichotikus zavar szkizoaffektív zavar) – Paranoid kórképek etiológiája (Freud, Cameron) – Paranoid kórképek (paranoia, típusok: féltékeny, szomatikus, erotomán, grandiózus, üldöztetéses, pereskedő; indukált paranoid reakció, időskori paranoid reakció, szubkultúrához kötött paranoid állapotok)

2020. november 20. – Dr. Hamvas Szilárd

Bipoláris és kapcsolódó zavarok (bipoláris I zavar, bipoláris II zavar, ciklotímiás zavar, szer/gyógyszer kiváltotta zavar) Depresszív zavarok (diszruptív hangulatszabályozás zavar, major depresszív zavar, melankólia, disztímia, premenstruális diszfóriás zavar, perzisztáló depresszív zavar), epidemiológia és etiológia (Freud, Abraham, Klein, Bibring, Jacobson, Arietti, Bowlby, Blatt) Kríziselméletek (Lindemann, Sifneos) Gyász (Verena Kast) Öngyilkosság (epidemiológia és etiológia, Ringel-féle preszuicidális szindróma)

2020. december 11. – Kácsándi Elvira

A személyiségzavarok általános diagnosztikai jellemzői (Kernberg) és epidemiológiája Személyiségzavarok – A csoport – Paranoid személyiségzavar diagnosztikája és pszichodinamikája (elhárító mechanizmusok, Ogden, Williams, Meissner, Auchincloss, Weis) – Szkizoid és szkizotípiás személyiségzavar diagnosztikája és pszichodinamikája (elhárító mechanizmusok, Akhtar, Nachmani, Bálint, Fairbain, Guntrip, Appel, Winnicott, Grotstein) Személyiségzavarok – B csoport – Borderline személyiségzavar diagnosztikája és pszichodinamikája (Kernberg, Mahler, Masterson, Rinsley, Adler) és etiológiája (trauma, neurobiológia) – Nárcisztikus személyiségzavar diagnosztikája és pszichodinamikája (Kernberg, Kohut, Rosenfeld) – Hisztrionikus személyiségzavar diagnosztikája és pszichodinamikája (Freud, Gabbard, Bollas)

2021. január 15. – Kácsándi Elvira

2021. február 12. – Kácsándi Elvira

2021. március 19. – Kácsándi Elvira

2021. április 16. – Dr. Hamvas Szilárd – Dr. Havasi Mónika

2021. május 14. – Nagy Brigitta

2021. június 4. – Nagy Brigitta

2021. június 25. – Nagy Brigitta

Vizsgaidőpontok:

2020. szeptember 11. 15.00 óra

2020. szeptember 25. 15.00 óra

2020. október 09. 15.00 óra