Ericksoni Hipnózis és Rövidterápia

Általános információk

A képzés tartalma: 100 óra tanfolyam, 50 óra csoportos szupervízió

A jelentkezés feltétele: orvos, fogorvos, pszichológus teljesített vagy megkezdett mesterdiploma

Időtartam: 150 óra, mely tartalmaz 100 óra tanfolyamot és 50 óra csoportos szupervíziót, 2-4 hetente 1 alkalommal hétvégi napon, 9:00-17:30 között (10×45 perc, 60 perc ebédszünet). A szupervízió során 3 esetet szükséges ismertetni.

A tanfolyam tartalmaz:

 • elméleti előadást
 • módszertani prezentációt
 • kiscsoportos, páros és egyéni sajátélményt
 • módszerbemutatást
 • videó-demonstrációt

Oktató: Dr. Szamosi Éva kiképző pszichoterapeuta, szupervizor, meghívott előadó Pap-Józsa Dávid, klinikai szakpszichológus, ericksoni terapeuta

Helyszín: 1117 Budapest, Októberhuszonharmadika u. 5., III/1

A képzés (tanfolyam és szupervízió) díja:

17.000,- Ft/alkalom, díjfizetés 3 egyenlő részletben, átutalással az alábbiak szerint:

 1. díjrészlet: 2021. szeptember 20.-ig 85.000,- Ft
 2. díjrészlet: 2021. december 30.-ig 85.000,- Ft

III. díjrészlet: 2021. március 20.-ig 85.000,- Ft

 

Átutalási adatok:

Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület

11600006-00000000-80629980

Közlemény: EHR2021

 

Minimum létszám: 18 fő.

A képzés indulásának feltétele 18 fő̋ első̋ díjrészletének beérkezése 2021 szeptember 20. hétfő̋ 17:00-ig. Ennek hiányában a képzés elmarad, a beérkezett összegeket meghiúsulás okán visszautaljuk.

Időpontok:

2021.10.02. szombat – tanfolyam 1. nap

2021.10.24. vasárnap – tanfolyam 2. nap

2021.11.21. vasárnap – tanfolyam 3. nap

2021.12.11. szombat – tanfolyam 4. nap

2022.01.08. szombat – tanfolyam 5. nap

2022.01.22. szombat – tanfolyam 6. nap

2022.02.05. szombat – szupervízió

2022.02.19. szombat – tanfolyam 7. nap

2022.03.05. szombat – szupervízió

2022.03.19. szombat – tanfolyam 8. nap

2022.04.02. szombat – szupervízió

2022.04.23. szombat – tanfolyam 9. nap

2022.05.07. szombat – szupervízió

2022.05.21. szombat – tanfolyam 10. nap

2022.06.11. szombat – szupervízió

Elméleti háttér

Milton H. Erickson újszerű gondolkodásmódja, eredeti módszerei a XX. századi pszichoterápia számos iskolájára volt hatással. Az ericksoni terápia előnye hatékonyan használható diagnosztikai és rövidterápiás, problémaspecifikus megközelítésében rejlik. A múlt történéseit figyelembe véve a személy aktuális élethelyzetére, kereteire, környezetére, az általuk támasztott új követelményekre fókuszál. Célja valódi (a viselkedésben, gondolkodásban, értékrendben, érzelemvilágban együttesen jelentkező, ezét maradandó) változás elindítása, ezért jelen és jövőorientált. Egyedi hipnózis technikák és szuggesztiók, valamint éber-állapotú verbális beavatkozások (pl. paradox intervenciók) segítségével igyekszik a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben változást előidézni a személyiség tudattalan működésében. Minden személyt és problémát egyedinek tekint, sajátos élettapasztalattal, élethelyzettel és kontextussal. Ragaszkodik a terápia személyre szabásához az egyén erőforrásainak, személyiségszerkezetének, motivációjának, terhelhetőségének, narratív stílusának és tünetének tükrében. Bár intenzíven dolgozik a tudattalan folyamatok módosításán, nem törekszik feltétlenül azok tudatosítására. A terápiát a terapeuta és a személy közös együttműködésének kreatív gyümölcsének tekinti, amelyért közösen tartoznak felelősséggel. A klienst olyan személynek látja, aki bizonyos erőforrásokkal rendelkezik, ám ezeket vagy nem képes mozgósítani, vagy eszköztárából éppen a probléma megoldásához szükségesek hiányoznak. Számára a személy és a személyiség minden mozzanata pozitív szándékú, ideértve az esetleges tüneteket is. A terapeuta feladata nem a tünet megszüntetése, hanem az egyén igényeinek és képességeinek megértése, a tünet mögött rejlő szükségletek elfogadása. A kliensben természetes módon megjelenő ellenállást erőforrásnak és diagnosztikai támpontnak tekinti. Olyan pozitív funkcióként látja, amelyet bátorítani szükséges, és energiáját a személy változása érdekében felhasználni, új, konstruktív – gyógyulást célzó – csatornába irányítani.

 

Tematika

A képzés során a hallgatók megismerik a Milton H. Erickson által használt hipnotikus és rövidterápiás, megoldásközpontú beavatkozásokat, az ericksoni szemléletet és emberképet. Cél a párokkal, családokkal, és egyénekkel való pszichoterápiás kommunikáció egyedi módszereinek bemutatása és gyakorlása. A részvevők az ericksoni hipnózis aktív gyakorlásán keresztül ismerkednek meg a szemlélet éber állapotú, verbális terápiás eszköztárával.

 

 1. alkalom (10 óra)
 • Bevezető: a képzés célja; a hallgatók célja a képzésen való részvétellel
 • Ericksoni rövid terápiás esetbemutatások
 • A hipnózis különböző formái: videó demonstráció
 • Hipnábilitás tesztek, gyakorlatok
 1. alkalom (10 óra)
 • A hipnózis definíciói
 • Szuggesztibilitás és hipnábilitás
 • A hipnózis indikációja és korlátai, felhasználási területei
 • Tudatos vs. tudattalan működések összehasonlítása
 • Transzjelenségek
 • Rövid csoportos hipnózis gyakorlatok, sajátélmény
 • Irányított vs. félig irányított imagináció csoportos sajátélmény
 • Az ericksoni hipnózis elméleti alapjai
 • Videó demonstráció
 1. alkalom (10 óra)
 • A hipnózis alapvető jellegzetességei
 • A hipnózis folyamata
 • A transzállapot létrejöttének módozatai, a terapeuta szerepe és eszköztára
 • Egyéni módszerdemonstráció
 • Obszervációs gyakorlatok
 • Páros indukciós gyakorlat
 1. alkalom (10 óra)
 • Ericksoni emberkép és fejlődéselmélet
 • Egészség-betegség versus rugalmasság-rugalmatlanság
 • A tünet pozitív funkciója; a változás jelentősége és előidézése a személyiségben
 • A hipnotikus kommunikáció alapjai
 • Páros indukciós gyakorlatok
 1. alkalom (10 óra)
 • A gyógyulás ericksoni definíciója
 • A transzállapot jellemzői és diagnosztikus felhasználása
 • Páros indukciós gyakorlat a transzállapot jellemzők felhasználásával
 • A direkt és indirekt szuggesztiók hasonlóságai és különbségei, funkciójuk, indikációjuk, korlátaik
 • Páros indukciós gyakorlat direkt szuggesztiók használatával
 • Az indirekt szuggesztiók általános nyelvezete
 • Páros indukciós gyakorlat indirekt szuggesztiók használatával
 • Non-hipnotikus rövidterápiás technikák: általános technikák, ráhangolódás, normalizálás, átkeretezés, alapvető raport
 1. alkalom (10 óra)
 • Az indirekt szuggesztiók nyelvi formulái
 • Páros indukciós gyakorlat indirekt szuggesztiós nyelvi formulák használatával
 • Poszthipnotikus szuggesztiók működése, indikációi, alkalmazása
 • Videó demonstráció
 • Módszerdemonstráció
 • Pódiumgyakorlat: Páros demonstráció indirekt szuggesztiós formulákkal és poszthipnotikus szuggesztióval
 • Non-hipnotikus rövidterápiás technikák: raport építés paradox használatával, meglepetés, konfúzió, tükrözés
 1. alkalom (10 óra)
 • Szupervízió
 1. alkalom (10 óra)
 • A beavatkozások személyre szabása
 • Pszichodiagnosztikai támpontok, Interperszonális Index
 • Terápiás történetmesélés (metaforák) indikációja, használata hipnózisban és éber állapotban
 • Videó demonstráció
 • Módszerdemonstráció
 • Páros indukció terápiás történettel
 • Pódiumgyakorlat: Páros demonstráció indirekt szuggesztiós formulákkal, terápiás történettel és poszthipnotikus szuggesztióval
 • Non-hipnotikus rövidterápiás technikák: munka ellenállással
 1. alkalom (10 óra)
 • Szupervízió
 1. alkalom (10 óra)
 • Beágyazott történetek használata, indikációja
 • Videó demonstráció
 • Módszerdemonstráció
 • Páros indukció beágyazott történettel
 • Pódiumgyakorlat: Páros demonstráció indirekt szuggesztiós formulákkal, beágyazott történettel és poszthipnotikus szuggesztióval
 • Non-hipnotikus rövidterápiás technikák: disszociatív és asszociatív utasítások
 1. alkalom (10 óra)
 • Szupervízió
 1. alkalom (10 óra)
 • Hipnózis és trauma
 • Fájdalomkezelés hipnózissal
 • Depresszió kezelése ericksoni megközelítésben
 • Pódiumgyakorlat: páros demonstráció
 • Non-hipnotikus rövidterápiás technikák: munka tünetekkel, készségek kialakítása 
 1. alkalom (10 óra)
 • Szupervízió
 1. alkalom (10 óra)
 • Szorongásos zavarok terápiája
 • Pódiumgyakorlat: páros demonstráció
 • Konfrontatív és megoldásorientált módszerek serdülőkkel és családokkal
 • Keretek és határok, etikai megfontolások
 • Non-hipnotikus rövidterápiás technikák: feladatok és megpróbáltatások
 1. alkalom (10 óra)
 • Szupervízió