Dr. Baráth Julianna Katalin

Szakmai önéletrajz

Dr. Baráth Julianna Katalin

2083 Solymár, Csősz u. 2., Magyarország

Telefon 36 1 / 235 66 42

Mobil 36 20 / 46 92 447

Fax 36 1 / 235 27 68

E-mail katalin.barat@gmail.com

Állampolgárság magyar

Születési idő 1952.03.09

Címek, képesítések: pszichiáter, pszichoterapeuta, kiképző család-pszichoterapeuta, címzetes egyetemi docens (ELTE)

ANYANYELV MAGYAR

ELŐZŐ MUNKAHELYEK

• Időtartam (-tól -ig) 2001. júliustól

• Munkáltató neve és cí-me Szt. Rókus Kórház Rendelőintézet Családterápiás Ambu-lancia

Mentálhygiéniés Szakrendelés

1082 Budapest, Sthály u. 5-7.

• Tevékenység típusa, ágazat Pszichiáter, pszichoterapeuta

• Foglalkozás, beosztás Ambulancia-vezető főorvos

• Főbb tevékenységek és feladatkörök Felnőtt pszichiátriai betegek ambuláns ellátása, pszichote-rápia, családterápia

• Időtartam (-tól -ig) 1990 januártól – 2001. júniusig

• Munkáltató neve és cí-me Szt. Rókus Kórház Rendelőintézet Családterápiás Ambu-lancia

Mentálhygiéniés Szakrendelés

1082 Budapest, Sthály u. 5-7.

• Tevékenység típusa, ágazat Pszichiáter, pszichoterapeuta

• Foglalkozás, beosztás Ambulancia-vezető orvoss

• Főbb tevékenységek és feladatkörök Felnőtt pszichiátriai betegek ambuláns ellátása, pszichote-rápia, családterápia

• Időtartam (-tól -ig) 1981. december hónaptól 1990. december hónapig

• Munkáltató neve és cí-me Szt. Rókus Kórház, 1028 Budapest, Templom u. 12.

• Tevékenység típusa, ágazat Pesthidegkúti Pszichiátriai Osztály

• Foglalkozás, beosztás Pszichiáter szakorvos, részlegvezető

• Főbb tevékenységek és feladatkörök Felnőtt pszichiátriai betegek osztályos ellátása, pszichote-rápia, családterápia

• Időtartam (-tól -ig) 1976. október hónaptól 1981. december hónapig

• Munkáltató neve és cí-me Szt. Rókus Kórház, 1028 Budapest, Templom u. 12.

• Tevékenység típusa, ágazat pszichiáter Pesthidegkúti Pszichiátriai Osztály

• Foglalkozás, beosztás Osztályos orvos

• Főbb tevékenységek és feladatkörök Felnőtt pszichiátriai betegek osztályos ellátása, pszichote-rápia, családterápia

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS

• Időtartam (-tól –ig) 1990-től 1993-ig

• Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és típusa Londoni Családterápiás Intézet & MCsE

Posztgraduális képzés

• Érintett főbb tár-gyak/készségek Családterápiás módszerek és technikák, önismeret, szuper-vizió

• Elnyert képesítés meg-nevezése Családterapeuta, kiképző terapeuta

• Országos besorolás szerinti szint

• Időtartam (-tól –ig) 1992-től

• Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és típusa HIETE, Budapest

Posztgraduális képzés

• Érintett főbb tár-gyak/készségek pszichoterápiás módszerek és technikák, terápiás csoport vezetése

• Elnyert képesítés meg-nevezése Pszichoterapeuta

• Országos besorolás szerinti szint 

• Időtartam (-tól –ig) 1981-től

• Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és típusa OTKI, Budapest

Posztgraduális képzés

• Érintett főbb tár-gyak/készségek Pszichiátria, neurológia, farmakológia

• Elnyert képesítés meg-nevezése Pszichiáter szakorvos

• Országos besorolás szerinti szint 

• Időtartam (-tól –ig) 1970 – 1976

• Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és típusa Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvos-tudományi Kar, Budapest

Nappali egyetemi képzés

• Érintett főbb tár-gyak/készségek

• Elnyert képesítés meg-nevezése Általános orvosi diploma Summa Cum Laude minősítéssel

• Országos besorolás szerinti szint 

ELŐADÁSOK

2017 A szexuális problémák kezelése az EFT módszerével

Családterápiás Vándorgyűlés Debrecen

2015 Korai pszichotraumák kezelése párterápiás keretek között az EFT módszerével

IPE kongresszus Budapest

2013 Kötődési sérülés gyógyítása a párterápiában

Családterápiás Vándorgyűlés/ Keszthely

2012 Szexualitás és párterápia

Kolozsvár-workshop

2010 A szexuális problémák megjelenése a párterápiában

MPT Kongresszus / Sopron

2009 Férfiszerepek, férfiidentitások a családban és a családterá-piában

MPT / Debrecen

2007 Viszontáttétel a párterápiában

MPT / Miskolc

2007 Kreatív technikák a párterápiában

EFTA / Glasgow

2006 Önismereti gyakorlatok a családterapeuta képzésben

IFTA / Reykjavik

2006 Destruktív párkapcsolatok

MPT / Budapest

2004 Különböző lehetőségek és vizualizációs technikák a tárgy-kapcsolatok megjelenítésére a pár és családterápiában

Első Nemzetközi Pszichoanalitikus Családterápiás Konfe-rencia/Párizs

2002 Drog és családterápia

DROGSTOP Konferencia/Budapest

2001 Selfpszichológia és párterápia

EFTA Kongresszus/Budapest.

1999 Harag és agresszió a párkapcsolatokban

Családterápiás Vándorgyűlés/Székesfehérvár

1997 A komplex kezelés előnyei és nehézségei egy közkórházban

Európai Családterápiás Kongresszus / Barcelona

1996 A komplex kezelés előnyei és nehézségei

X. Családterápiás Vándorgyűlés/Budapest

1992 Epilepsziás családok működési módja

Epilepsziás Vándorgyűlés/Győr

1985 Több család együttes kezelése

Pest Megyei Orvosnapok/Gödöllő

1982 A schisophrén családok szerkezete és működése

Pszichotikusok pszichoterápiája sorozat / Pesthidegkút

PUBLIKÁCIÓK

2009 Családterápia és szerfüggőség (könyvfejezet) In: Demetro-vics Zsolt (szerk.): Az addiktológia alapjai 3., Eövös Ki-adó, Budapest

2003 Női szerepek és pszichiátriai zavarok, In: Koltai M.: Csa-lád-Pszichiátria-Terápia, Medicina, Budapest.

1993 Családterápiás intervenciók ambuláns rendelésen. Előadás a VII Családterápiás Vándorgyűlésen, Miskolc, Animula

OKTATÁS

Szervezet IPE-IGYP

Típus A rendszerszemléletű családterápia alapjai, és felhasználása a gyermekpszichoterápiás munkában

Szervezet SE Szociális Munkás MA képzés

Típus Speciális helyzetű családok

Szervezet SE Családtudományi és Családterápiás MA képzés

Típus Párterápia

Szervezet SE Klinikai Pszichológiai Tanszék

Típus Családterápiás elmélet és szupervízió

Szervezet PPKE Pszichológiai Tanszék

Típus Bevezetés a családterápia elméletébe, családterápiás folya-mat

Szervezet ELTE

Típus Tanácsadó szakpszichológus képzés, családi tanácsadó szakirány

Szervezet MCsE

Típus Családterapeuta és kiképző családterapeuta képzés

Szervezet Kolozsvár, AGAPE Alapítvány

Típus Családterápiás képzés

Szervezet IX. kerületi Nevelési Tanácsadó

Típus Családterápiás képzés

Szervezet XI. kerületi Családsegítő Szolgálat

Típus Családterápiás képzés

Szervezet HIETE I. Neurológiai Osztálya

Típus Családterápiás képzés

Szervezet Wesley János Lelkészképző Főiskola

Típus Családterápiás képzés

Szervezet VIII. kerületi Családsegítõ Szolgálat

Típus Családterápiás képzés

Szervezet VII. kerületi Gyerekjóléti Szolgálat

Típus Családterápiás képzés

Szervezet Csíkszereda, Pszchoconsult Alapítvány

Típus Családterápiás képzés

EGYÉB NYELVISMERET

ANGOL

• Olvasási készség kitűnő

• Íráskészség alapszintű

• Beszédkészség: 

OROSZ

• Olvasási készség kitűnő

• Íráskészség jó

• Beszédkészség kitűnő

EGYESÜLETI AKTIVITÁS 2002-től 2017-ig az MCSE Tanulmányi Bizottságának el-nöke,

2017 áprilistól az MCSE elnöke

ELISMERÉS 2013-ban A Magyar Családterápiáért emlékérem

2014 ELTE: címzetes egyetemi docens cím