Bevezetés a komplex disszociatív zavarok (részleges DID és DID) pszichodiagnosztikájába és pszichoterápiájába workshop

 

A disszociatív zavarban szenvedő kliensek felismerése, diagnosztizálása és a velük való terápiás munka szakmánk új kihívásának tekinthető. A közhiedelemmel ellentétben nem ritka kórképekről van szó (prevalenciájuk a nagyobb pszichiátriai kórképekéhez hasonló), hanem arról, hogy a jelenleg még csekély tudásunk miatt, és diagnosztikai eszközök híján ritkán ismerjük fel ezeket a pácienseket. A workshop célja a rendelkezésre álló külföldi szakirodalom ismertetése a témában, a komplex disszociatív zavarokról való tudás elmélyítése, és a disszociatív zavarban szenvedő páciensekkel való pszichodiagnosztikai és pszichoterápiás munka segítése gyakorlati szempontból. A workshop tananyaga a 2023.06.03.-án megtartott MAKOMP konferencián elhangzott előadás bővebb változata, mely a témában való elmélyülést célozza, teszi lehetővé.

 

Előadó: Boytha Zsófia klinikai szakpszichológus, integratív hipnoterapeuta, pár-, és családterapeuta, PhD hallgató

Workshop időpontja: 2024. 01. 26. péntek 15:45-20:00

A workshop formája: online workshop, zoom felületen

Jelentkezés feltétele: pszichológus, klinikai szakpszichológus-jelölt, klinikai szakpszichológus, rezidens (pszichiátria szakirány) vagy pszichiáter szakorvosi végzettség

 

A workshop díja:

MAKOMP egyesületi tagoknak 10.000 Ft

nem tagoknak: 13.000 Ft

Regisztráció:

A workshop-ra regisztrálni az alábbi linken lehet: BETELT! Már nem fogadunk jelentkezéseket! https://forms.gle/Vs6g1HftUBuuruGd7

A regisztrációt követően egy automatikus e-mail üzenetben kapnak visszajelzést a regisztráció sikerességéről, mely e-mail tartalmazza majd az utaláshoz szükséges információkat.

A regisztráció a részvételi díj befizetésével (átutalás) válik érvényessé, melynek határideje:

2024.01.05., a zoom linket a résztvevők a workshop napján e-mailben kapják meg.

A workshop nincs az oftext-en meghirdetve, ezirányú akkreditációval sem rendelkezik.

Tematika:

1.  Pszichodiagnosztikai alapok (15:45-16:45):

  • Disszociatív zavarok meghatározása, tünete
  • Prevalencia, gyakori komorbid zavarok
  • A disszociatív zavarok pszichodiagnosztikája (nemzetközi pszichodiagnosztikai irányelvek áttekintése és a Multidimenzionális Disszociáció Kérdőív (MID-HU) bemutatása)

Szünet (16:45-17:00)

  • Elméleti alapok (17:00-18:15)
  • Disszociatív zavarokat magyarázó elméletek (dimenzionális megközelítés és a strukturális disszociáció elmélete)
  • Kémiai disszociáció elmélete (CPTSD és szerfüggőség komorbiditását magyarázó elmélet)
  • A komplex disszociatív zavarok etiológiai elmélete (Giovanni Liotti elmélete)

Szünet (18:15-18:30)

  • Pszichoterápiás alapok (18:30-20:00):
  • A komplex disszociatív zavarok pszichoterápiájának jellegzetességei (a terápia három fázisa és azok jellegzetességei)
  • Fontosabb pszichoterápiás intervenciók és technikák a stabilizáció fázisába
  • Jellemző áttételi és viszontáttételi témák a terápiában
  • A terapeuta öngondoskodásának fontossága