A tanulási és tanítási önismeret fejlesztése képzés

A képzés során a tanulás folyamatát dinamikus szemléleti keretben értelmezzük, szimbólumok segítségével megszemélyesítve az egyes gondolkodási műveleteket. Tanulást eredményező együttműködésük modellezésével a tanulásról való tudás növelését, a tanulási önismeret fejlesztését tűzzük ki elsődleges célként. Ebből az alapból kiindulva a reflektív tanítás- és tanulástámogatás, majd a szupportív tanulási terápiák irányába haladunk, szem előtt tartva a tanulási hatékonyság növelését.

 

Rövid tematika:

1. nap – Tanulási folyamatok modellezése

  1. A tanulás dinamikus folyamatának megjelenítése egy szimbolikus térben;
  2. Az egyes gondolkodási funkciók optimális működésének keretei;
  3. Az információfeldolgozás mélységei;
  4. Az információfeldolgozást segítő technikák: fókuszban az önálló tanulás és a reflektív tanítás

2. nap – Tanulási motiváció fejlesztése

  1. Első interjú a szülővel és a gyerekkel: a tanulás megvalósulásának és támogatásának feltérképzése;
  2. A KIP-en alapuló rajzos módszerű szupportív tanulási terápia indikációi és kontraindikációi;
  3. Szerződéskötés a szülővel és a gyerekkel, esetlegesen a tanárral;
  4. A 10 alkalmas szupportív tanulási terápia (terápiás helyzet, terápiás légkör, a terapeuta attitűdje, az együttműködés jellegzetességei, a terápiás helyszínek és intervenciók, a folyamat zárása);
  5. Az 5 alkalmas szupportív tanulási terápia;
  6. A zárókonzultációk jellegzetességei (gyerekkel, szülővel és pedagógussal), a kísérés, a továbbirányítás és az utánkövetés lehetőségei.

 

Képző: Simonné Huszár Katalin tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus

Jelentkezés feltétele: KIP jártasság szükséges, érdeklődés esetén mindkét nap elvégzése ajánlott.

Képzés ideje, részletei: 20 óra, 2 alkalom.

Képzés ára: 15.000.-/nap (1500.-/képzési óra)

Képzési napok:

1. nap: 2019. október 27. 9:30 – 18:00 (ebédszünet 13:00 – 14:00)

2. nap: 2019. december 1. 9:30 – 18:00 (ebédszünet 13:00 – 14:00)

Képzés helyszíne:1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 5. III.em.1. kapucsengő: 48.

Jelentkezni, érdeklődni lehet a simhuszka@gmail.com e-mail címen.