A tanulás szimbolikus modellje workshop

2023 tavaszán 40 órás workshop indul KIP terápiában jártas szakemberek részére, amely a tanulás szimbolikus modelljén alapul. A műhelymunka célja a modell megismerése, és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása.

A tanulás szimbolikus modellje a tanulási folyamatot alkotó kognitív, affektív és motivációs funkciókat megszemélyesíti és egységes rendszerbe foglalja. Gyakorlatban jól hasznosítható szemléleti keretet nyújt olyan szakemberek számára, akik tanulási nehézséggel küzdő gyerekekkel foglalkoznak.  A modellből kialakított tanulási terápiás módszer kognitív terápiaként a tanulási és tanítási önismeret fejlesztésére használható, így a szülőkkel és serdülőkkel való munkát segíti. Az imaginált szimbólumokkal végzett rajzos terápiás munka pedig lehetővé teszi nagycsoportos óvodás kortól kezdve a tanuláshoz kötődő emocionális zavarok oldását, a feladattudat érésének elősegítését, a konfliktusok kezelését, feldolgozását.

A műhelymunka-napok tematikája egymásra épül, így érdeklődés esetén mind a négy nap elvégzése ajánlott.

Rövid tematika:

I. nap – Tanulási és tanítási hatékonyságfejlesztés a gyakorlatban

 1. A kogníció és a metakogníció fejlődési szakaszai;
 2. A metakognitív fejlesztés kutatási területei, bevált gyakorlatai és új lehetőségei.

       Tanulás szimbolikus modelljének bemutatása, a tanulási folyamatok mentális modellezése

 1. A tanulás dinamikus folyamatának modellezése;
 2. Az egyes megismerőfunkciók optimális működésének keretei;
 3. Az információfeldolgozás mélységei;
 4. Az információfeldolgozást segítő technikák: fókuszban az önálló tanulás és a reflektív tanítás.

II. nap – Kognitív terápia a tanulás szimbolikus modelljének felhasználásával

 1. Első interjúk a szülőkkel, a diákkal és lehetőség szerint a tanárral: a tanulás megvalósulásának és támogatásának feltérképzése, a tanulástörténet feltárása, a családi és iskolai képességkörnyezet felvázolása;
 2. Szerződéskötés a szülőkkel és a diákkal, konzultációs lehetőség kialakítása a tanárral;
 3. Szemléletformálás, belső motiváció kiépítése a modell felhasználásával:
  • 10 alkalmas tanulási tréning diákoknak: a stratégiai beállítódás kialakítása és a tudatos dinamikus helyzetértékelés beillesztése a tanulási szokások rendszerébe;
  • 3-5 alkalmas tanulási és tanítási tréning szülőknek: a metakognitív környezet kialakításának elősegítése, esetleges akadályozó tényezők feltárása és kezelése.
 4. Csoportos metakognitív fejlesztési lehetőségek;
 5. Várható változások.

III.  és IV. nap – KIP-en alapuló rajzos módszerű tanulási terápia alkalmazása, esetelemzésekkel

 1. A módszer indikációi és kontraindikációi;
 2. Szerződéskötés a szülővel és a diákkal. A pedagóguskonzultációk gyakorlati haszna.
 3. A 10 alkalmas tanulási terápia megvalósításának folyamata:
  • A terápiás helyzet és terápiás légkör;
  • A terapeuta attitűdje, az együttműködés jellegzetességei;
  • Az egyes terápiás alkalmak témái. Terápiás helyszínek, szereplők és intervenciók;
  • Esetelemzések, változások követése;
  • A terápia zárása.
 4. A zárókonzultációk jellegzetességei (diákkal, szülővel és pedagógussal), a kísérés, a továbbirányítás és az utánkövetés lehetőségei.

 

Műhelymunkát vezeti: Simonné Huszár Katalin tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus rezidens

Jelentkezés feltétele: KIP jártasság szükséges. A műhelymunka-napok tematikája egymásra épül, így érdeklődés esetén mind a 4 nap elvégzése ajánlott.

Workshop ideje, részletei: 40 óra, 2×2 alkalom.

Ára: MAKOMP tagoknak 20.000.-/nap (2000.-/képzési óra)

Nem MAKOMP tagoknak 26.000.-/nap (2600.-/képzési óra)

A részvételi díj tartalmazza az Üdv a Tudás Várában! tanulási önismereti munkafüzet árát is.

Műhelymunka-napok:

 1. – 2. nap: 2023. április 22. – 23. 9:30 – 18:00 (ebédszünet 13:00 – 14:00)
 2. – 4. nap: 2023. május 20. – 21. 9:30 – 18:00 (ebédszünet 13:00 – 14:00)

Helyszín: 1094 Budapest, Soroksári út 20/b.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: simhuszka@gmail.com címen 2023. március 31-ig

A munkafüzet nyomdai megrendelése miatt jelentkezésre a határidő lejárta után nincs lehetőség.