Seres Gabriella

Mobil telefonszám: 0670-502-0287

 

Tanulmányok

1997-2002: Az ELTE-BTK, Pszichológia szak, Egészség- és Személyiségpszichológia szakirány

2003-2006: A Semmelweis Egyetem Magatartástudomány Intézet, ösztöndíjas Phd hallgató. Témavezető: Dr. Túry Ferenc

2004-2009: PTE-BTK, Mentálhigiéniés és klinikai felnőtt szakpszichológus

 

Módszerspecifikus végzettségek

2002:  Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, autogén tréning-relaxációs terapeuta. Kiképző: Dr. Szőnyi Magda

2002-2006: Önismereti saját élmény: katathym imagináció, Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület. Kiképző: Hosszú Éva

2004: Williams-féle Lifeskills (Életkészségek) stresszkezelő program kiképző workshopja, facilitátor tanúsítvány.

2010: Magyar Családterápiás Egyesület, családterapeuta. Kiképzők: Dr. Túry Ferenc és Dr. Rácz Antal.

2016: Hipnoterapeuta, Magyar Hipnózis Egyesület. Kiképzők: Néveri Emese és Molnár Judit

2017- KIP képzés. Kiképző: Kácsándi Elvira

 

Munkahelyek

2002-2004: A XVI. kerületi Nevelési Tanácsadó, pszichológus

2003-2007: Pszichoszomatikus Ambulancia, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet

2006- Budapesti Kommunikációs Főiskola, Személyiségfejlesztő- és kommunikációs tréningek

2007-2012 GYES

2012-2015 SE I. Sebészeti Klinika, klinikai szakpszichológus

2015- magánrendelés Budapest

 

Oktatási tapasztalat

2004-2006 SE Magatartástudományi Intézet, orvosi kommunikáció

 

Publikációk

Seres G., Kovács Z., Kovács Á., Kerékgyártó O., Sárdi K., Demeter P., Mészáros E., Túry F.: Different associations of health related quality of life with pain, psychological distress and coping strategies in patients with irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disorder. J. Clinical Psychology in Medical Settings 15:287-295, 2008. IF: 0,427.

Kovács Z., Seres G., Kerékgyártó O., Czobor P.: Psychopathological symptom dimension in Ptients with gastrointestinal disorders. J Clinical Psychology in Medical Settings 17:378-86, 2010. IF: 1,49.

Seres G., Túry F., Murányi I., Bárdos Gy.: Gyomor-bélrendszer betegségek, különös tekintettel az irritábilis bél szindrómára. In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp M., Kovács M.E. Semmelweis, Budapest, 2006, 485-493. old.

Seres G., Kovács Z., Túry F.: A gyomor-bél rendszer pszichoszomatikus zavarai. In: Füredi J., Németh A. szerk.: A pszichiátria magyar tankönyve (5. kiadás). Budapest, Medicina.

Seres G., Zsadon A., Pászthy B., Túry F.: A rendszeresen visszatérő gyermekkori hasfájás pszichoszociális háttere.Gyermekgyógyászat 58:221-226, 2007.

Seres G., Bárdos Gy. Pszichológiai tényezők irritábilis bél szindrómában: a megküzdés és kötődés vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle 61/3: 373-397, 2006.

Seres G.: Egy bogáncs tanítása, avagy egy csalánkiütéses nő hipnoterápiája. In: Hipnózis a gyakorlatban 3. Vissza a gyökerekhez. Szerk.: Zseni A. Animula Kiadó, Budapest, 2018, 45-83. old.