MAKOMP PSZICHOTERÁPIÁS MŰHELY

A műhely vezetői: Dr. Szamosi Éva és Kácsándi Elvira kiképző pszichoterapeuták

 

A műhelyre előreláthatólag 2020 szeptemberében indul újra.

 

2018. szeptember 2., vasárnap 10–18 Az első interjú helyzete, nehézségei, csapdái.
2018. szeptember 30., vasárnap 10–18 Social World, családi rendszerek, genogram, anamnézis szerepe, kulturális, szociális, történelmi hátterek. Családi traumák, titkok. 
2018. november 18., vasárnap 10–18 Transzgenerációs traumák feltárása és feldolgozása, holocaust, társadalmi traumák.
2019. január 19., szombat 10–18 A gyász folyamata, ideje, szakaszai, patológiás gyász. A válás, mint krízis, szakaszai.
2019. február 24., vasárnap 10–18 Az álmok szerepe a pszichoterápiában.
2019. március 2., szombat 10–18 Kötődési típusok és a mentalizáció  szerepe a terápiás folyamatban. A kötődés transzgenerációs mintázata, párkapcsolati mintázata. 

 

Előfeltétel: pszichológus vagy orvos vagy gyógypedagógus diploma
Ár: 15.000 Ft/alkalom
Minimális létszám: 12 fő

 

Helyszín: 1094 Budapest, Soroksári út 20/b

 

A képzés célja

 

A pszichoterápiás folyamat különböző szakaszaiban felmerülő nehézségek, „gordiuszi csomópontok” elméleti, gyakorlati és esetbemutatásokon keresztül történő elemzése. A képzés 12 alkalmas, mindegyik alkalommal más téma áll a fókuszban.

 

Idő: A képzés félévente 3 alkalom, alkalmanként 8 óra (10 órától 18 óráig)
A pszichoterápiás folyamat különböző szakaszaiban felmerülő nehézségek, „gordiuszi csomópontok” elméleti, gyakorlati és esetbemutatásokon keresztül történő elemzése. 
A képzés 12 alkalmas, mindegyik alkalommal más téma áll a fókuszban.

 

A képzés maximális létszáma: 20 fő.

 

A képzés két részből áll:

 

Az első részben az adott téma elméleti ismertetése történik esetbemutatással, terápiás részletekkel. Külön hangsúlyt kap az elméleti ismereteken túl a terápiás megközelítésben a terápiás módszerek kombinációja, a terápiás folyamat komplexitásának kiemelése (az imaginatív terápiás módszereknél milyen imaginatív eszköztárral, hívóképekkel, mikor, miért, milyen személyiségstruktúra mellet érdemes alkalmazni).

 

Második részben szupervízió történik, elsősorban az adott témához illeszthető esetek mentén. A szupervízióban alkalmazzuk az imaginatív szupervíziós módszert.

 

 

 

Részletes tematika

 

 

 

1. alkalom: Az első interjú helyzete, nehézségei, csapdái

 

Az első interjú alapján felállított pszichodinamikai hipotézis után milyen pszichoterápiás utak merülhetnek fel, milyen módszert érdemes választani, mi indokolja. Milyen nehézségek alakulhatnak ki az első interjú helyzetében (pl. delegált páciens, súlyosan dezorientált páciens).

 

Hogyan „vezetheti” meg a páciens a terapeutát? A páciens által felkínált tünet, probléma kezelhető-e pszichoterápiásan, vagy a felkínált kérés mögött meghúzódó intrapszichés konfliktusok más terápiás folyamatot indikálnának, mint amit a páciens „kér” (pl. funkcionális meddőségnél mire lehet pszichoterápiásan szerződni). Milyen tévutak lehetnek az első interjú után?

 

 

 

2. alkalom: A család

 

Social World, családi rendszerek, genogram ismerete, funkciója. Anamnézis szerepe, milyen egy jó anamnézis, mire terjed ki, mitől fontos. Kulturális, történelmi, szociológiai szempontok. A családi traumák, családi titkok feltárása, ezek feldolgozása a módszertani tárházból.

 

 

 

3. alkalom: Transzgenerációs traumák

 

Transzgenerációs traumák ismerete, holocaust, társadalmi traumák feltárása, pszichoterápiás feldolgozása, a témához illeszthető imaginációs képek.

 

 

 

4. alkalom: Gyász és válás

 

A gyász folyamata, a normál gyász ideje, folyamata, szakaszai, indokolt-e pszichoterápiás segítség. A patológiás gyászreakció, az elhúzódó gyász jelei, pszichoterápiás folyamata. A válás mint krízis, a válás szakaszai, formái. A válás során felmerülő konfliktusok a váló felek és a gyermekek között. A válás és a gyász hasonlósága és különbsége. Terápiás megfontolások.

 

 

 

5. alkalom: Álmok

 

Az álmok szerepe a pszichoterápiás folyamatban. Mikor és milyen formában lehet álmok értelmezésével elősegíteni a terápiás folyamatot. Mikor nem javsolt az álmok értelmezése. Álmok típusai, iniciális álmok szerepe, visszatérő álmok üzenetei, álomszekvenciák értelmezési lehetőségei. Az álmokban megjelenő archetípusok jelentősége. A freudi, a jungi és a tranzakcioanalitikus álom értelmezésének szabályai. Az álom alkalmazása az imaginatív terápiákban.

 

 

 

6. alkalom: A kötődési típusok, a mentalizáció szerepe

 

A kötődési típusok, kötődési patológiák megjelenése a terápiás folyamatban gyermekkorban és felnőttkorban. A kötődés transzgenerációs mintázata. A kötődési patológiák a párkapcsolatban, ezek hatása. A kötődés és a pszichoterápiás kapcsolat.

 

Mentalizáció és annak zavarai, kihatása a terápiás folyamatra, mentalizáció fejlesztése a terápiás folyamatban.

 

 

 

7. alkalom: Pszichoszomatikus zavarok pszichoterápiás lehetőségei

 

A pszichoszomatikus elméletek jellemzői: Aleander, Schur, Mitscherlich, Martin, Uzan. Az alexitimia fogalma. A pszichoszomatikus kórképek szimbolikus jelentései. A pszichoszomatikus pszichoterápiás folyamat sajátosságai, imaginatív képek használhatósága.

 

 

 

8. alkalom: Függőségek

 

Függőségek: alkohol, drog, viselkedés, táplálkozási zavarok. A szenvedélybetegségek pszichoterápiás sajátosságai, személyiségszerkezeti jellemzők. A személyiségzavarok mely típusai a legérintettebbek, borderline, nárcisztikus hisztrionikus és antiszociális zavarok sajátosságai a függőségekben. Neurobiológiai változások addikciós esetekben. A terápiás keretek sajátosságai, a terápiás folyamat jellemzői, a terápiás folyamat elakadásai. Az étkezési zavarok típusai, a terápiás folyamat sajátosságai az anorexia nervosánál és a bulimiánál. Az imaginatív képek sajátos alkalmazásai.

 

 

 

9. alkalom: Személyiségzavarok

 

Személyiségzavarok terápiás folyamatának felépítése az A. C. klaszternél, pszichodinamikus megközelítése, főbb elhárító mechanizmusaik. A személyiségzavarok speciális terápiás keretei és szabályszerűségeik. A személyiségzavar speciális imaginatív hívóképei.

 

 

 

10. alkalom: Ödipusz háromszöge.

 

Az ödipális konfliktusok megjelenése, dinamikája. Ödipusz története, háttere, elemzése. A gyermek mint partner családterápiás vonatkozásai. Ödipális elakadás férfiaknál és nőknél, az elakadások tünetei, kapcsolati konfliktusok.

 

 

 

11. alkalom: Krízis, életszakaszok krízisei, újrakezdések az élet folyamán

 

A krízis mint a változás lehetősége, ismérvei, tünetei. Az életszakaszok váltását követő krízisek normalitása és patológiája. Elhúzódó krízisek tünetei, patológiás vonatkozásai, melyek megrekedést okozhatnak. Krízis a serdülőknél, az ifjúkorban, életközép időszakában, időskorban.

 

 

 

12. alkalom: Az elhárító mechanizmusok és az áttétel-viszontáttétel szerepe a terápiás folyamatban

 

Az elhárító mechanizmusok formái, megjelenése a terápiás folyamatban, különös tekintettel az imaginatív terápiákban. Az ellenállás formái, funkciója, kezelése a terápiás folyamatban. Az áttétel megjelenése és kezelése a terápiás folyamatban. A viszontáttétel szerepe a terápiás folyamatban, típusai, miben segítheti a terapeutát a saját viszontáttételi folyamatainak felismerése.