A tanulás szimbolikus modellje workshop

2022 őszén 40 órás workshop indul KIP terápiában jártas szakemberek részére, amely a tanulás szimbolikus modelljén alapul. A műhelymunka célja a modell megismerése, és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása.

A tanulás szimbolikus modellje a tanulás kognitív, affektív és motivációs folyamatait KIP szimbólumokkal ötvözi és egységes rendszerbe foglalja. Gyakorlatban jól hasznosítható szemléleti keretet nyújt olyan szakemberek számára, akik tanulási nehézséggel küzdő gyerekekkel foglalkoznak. A modellből kialakított tanulási terápiás módszer kognitív terápiaként a tanulási és tanítási önismeret fejlesztésére használható, így a szülőkkel és serdülőkkel való munkát segíti. Az imaginált szimbólumokkal végzett rajzos terápiás munka pedig lehetővé teszi nagycsoportos óvodás kortól kezdve a tanuláshoz kötődő emocionális zavarok kezelését, a feladattudat érését, a konfliktusok feldolgozását.
A műhelymunka-napok tematikája egymásra épül, így érdeklődés esetén mind a négy nap elvégzése ajánlott.

Rövid tematika:

1. nap – Tanulási és tanítási hatékonyságfejlesztés a gyakorlatban
– A kogníció és a metakogníció fejlődési szakaszai;
– A metakognitív fejlesztés kutatási területei, bevált gyakorlatai és új lehetőségei.
Tanulás szimbolikus modelljének bemutatása, a tanulási folyamatok mentális modellezése
– A tanulás dinamikus folyamatának megjelenítése KIP szimbólumok segítségével;
– Az egyes gondolkodási funkciók optimális működésének keretei;
– Az információfeldolgozás mélységei;
– Az információfeldolgozást segítő technikák: fókuszban az önálló tanulás és a reflektív tanítás.

2. nap – Kognitív terápia a tanulás szimbolikus modelljének felhasználásával
Első interjúk a szülőkkel, a diákkal és lehetőség szerint a tanárral: a tanulás megvalósulásának és támogatásának feltérképzése, a tanulástörténet feltárása, a családi és iskolai képességkörnyezet felvázolása;
Szerződéskötés a szülőkkel és a diákkal, konzultációs lehetőség kialakítása a tanárral;
Szemléletformálás a modell felhasználásával:
– 5 alkalmas tanulási tréning diákoknak: a stratégiai beállítódás kialakítása és a tudatos dinamikus helyzetértékelés beillesztése a tanulási szokások rendszerébe;
– 3-5 alkalmas tanulási és tanítási tréning szülőknek: a metakognitív környezet kialakításának elősegítése, esetleges akadályozó tényezők feltárása és kezelése.
Csoportos metakognitív fejlesztési lehetőségek;
Várható változások.

3.– 4. nap – KIP-en alapuló rajzos módszerű tanulási terápia alkalmazása, esetelemzésekkel
A módszer indikációi és kontraindikációi;
Szerződéskötés a szülővel és a diákkal. A pedagóguskonzultációk gyakorlati haszna.
A 10 alkalmas tanulási terápia megvalósításának folyamata:
– A terápiás helyzet és terápiás légkör;
– A terapeuta attitűdje, az együttműködés jellegzetességei;
– Az egyes terápiás alkalmak témái. Terápiás helyszínek, szereplők és intervenciók;
– Főbb kórképek imaginatív jellegzetességei;
– A terápia zárása.
A zárókonzultációk jellegzetességei (diákkal, szülővel és pedagógussal), a kísérés, a továbbirányítás és az utánkövetés lehetőségei.

Műhelymunkát vezeti: Simonné Huszár Katalin tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus rezidens
Jelentkezés feltétele: KIP jártasság szükséges. A műhelymunka-napok tematikája egymásra épül, így érdeklődés esetén mind a 4 nap elvégzése ajánlott.

Workshop ideje, részletei: 40 óra, 4 alkalom.

Ára: 20.000.-/nap (2000.-/képzési óra)

Műhelymunka-napok:
1. nap: 2022. szeptember 17. 9:30 – 18:00 (ebédszünet 13:00 – 14:00)
2. nap: 2022. október 1. 9:30 – 18:00 (ebédszünet 13:00 – 14:00)
3. nap: 2022. október 29. 9:30 – 18:00 (ebédszünet 13:00 – 14:00)
4. nap: 2022. december 3. 20. 9:30 – 18:00 (ebédszünet 13:00 – 14:00)

Helyszín: 1094 Budapest, Soroksári út 20/b

Érdeklődni és jelentkezni lehet: simhuszka@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 5.