Kedves MAKOMP tag!

Értesítjük, hogy a Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület (székhely: 1094 Budapest, Soroksári út 20/b fszt.1.) 2020.05.16-ára tervezett és a COVID-19 fertőzés okozta vészhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán elmaradt Közgyűlésének pótlására a vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. tv. 106-107. § rendelkezései alapján a Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület 2020. évi közgyűlési határozathozatalára az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül kerül sor.

A Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület 2020. évi Közgyűlésének napirendi pontjai a következők:

  1. 2019. évi gazdasági beszámoló elfogadása
  2. Alapszabály módosítás
  3. Szervezeti és Működési szabályzat módosítása
  4. Választási szabályzat elfogadása
  5. Tisztújító választások
  6. Egyéb kérdések

A szavazatok megküldésére 2020.08.24-08.31. 24.00 óráig van mód.

A szavazással kapcsolatban a későbbiekben részletesen tájékoztatni fogjuk.
Kérem, figyelje postafiókját.

Szavazatára feltétlenül számítunk!

Ezúton felhívjuk figyelmét, hogy szavazata abban az esetben tekinthető érvényes szavazatnak amennyiben 2020. évi tagdíj fizetési kötelezettségének eleget tett. Ezen kötelezettség teljesítésére 2020.08.24-ig van mód.

Tisztelettel:

a MAKOMP ügyvezetése nevében:

Kácsándi Elvira Elnök

Dr. Hamvas Szilárd Alelnök

Bálint Éva Alelnök