Választás 2020

 

Elektronikus Választási Űrlap

Választási dokumentumok:

Jelöltlista

Önéletrajzok

 

Egyéb dokumentumok:

Egyesület alapszabálya

Választási szabályzat

Gazdasági beszámoló

PTSZ Alapszabálya

PTSZ Etikai szabályzat

MAKOMP Etika szabályzat kiegészítés – online irányelvek

Az on-line szavazás első fordulója: 2020 augusztus 24-én kezdődik és 2020. augusztus 26-án éjfélig tart. 

Amennyiben nem lesz meg az elegendő szavazat, második fordulót kell kiírnunk 2020. augusztus 28-a és  2020. augusztus 31-e éjfélig tartó időszakra.

Kedves Tagok!

Egyesületünk alakulása óta eltelt három év. Az alakuláskor megválasztott tisztségviselők mandátuma (vezetőség és bizottságok tagjai) ebben az évben lejár – kivételt képez ez alól a Felügyelő Bizottság, mely tagjainak mandátuma öt évre szól – így idén 2020-ban választásokat tartunk.

 

Tájékoztatni szeretnénk a választások menetéről, jogairól.

Önnek, mint rendes tagnak joga van:

 • hogy az egyesület tisztségviselőjévé, bizottsági tagjává válasszák, amennyiben Önnel szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

 • jelölteket állítani.

 • a választáson részt venni.

 • önmagát jelölni (ebben az esetben 5 tag támogatása szükséges).

 

A jelölésre vonatkozó általános szabályok:

 • Jelölt állítási jogát, a mellékelt online dokumentum segítségével, míg a jelöltek közüli választás jogát a közgyűlésen való személyes részvétel, szavazás útján gyakorolhatja.

 • A rendes tagok közül bárki állítható jelöltnek, aki a 2020 éves tagdíjat 2020.03.01-ig befizette.

 • Egy rendes tag több, de maximum három tisztségre jelölhető, több tag is jelölheti, azonban maximum három tisztséget tölthet be.

 • A jelölt a jelölés elfogadásakor tudja jelezni, hogy mely tisztségek jelölését fogadja el.

 • Az egyesület rendes tagja a jelöltállítás során vezetői tisztségenként egy jelölést adhat

 • A vezető tisztségviselők maximum két egymást követő választási ciklusban tölthetik be ugyanazt a tisztséget.

 

A jelenlegi a MAKOMP második választási ciklusa.

 

 • Elnök
 • Alelnök (1)
 • Alelnök (2)

  „Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátoztak. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtő” (részlet az Alapszabályból)

 • Az egyesület rendes tagja a bizottsági tisztségekre a bizottság létszámával egyező számú jelöltet delegálhat.

A bizottságok jelenlegi létszáma:

 

    3 tagból álló bizottságok

 

 • Tudományos bizottság

 • Külföldikapcsolat-tartó bizottság

 • Kommunikációs Bizottság

 • Oktatásminőség-ellenőrzési Bizottság

 • Konferencia Bizottság

 • Etikai Bizottság

 • Felügyelő Bizottság (Jelenleg nem kerül választásra)

  7 tagból álló bizottságok

 • Oktatási Bizottság

 • Elektronikus Bizottság

 • Választandó továbbá 1 fő gazdasági ügyintéző.

A jelölésre / jelöltségre vonatkozó határidők:

 

 • Jelölésre március 15-ig van mód.

 • Az egyesület a jelölteket folyamatosan értesíti a jelöltségükről emailben.

 • Elfogadó nyilatkozatok beérkezési határideje március 27.
  A jelöltek közül a közgyűlésen megszervezésre kerülő választáson az választható, aki elfogadja a tisztségre való jelölést és az erre vonatkozó elfogadó nyilatkozatát valamint szakmai önéletrajzát megküldi az egyesület részére.

 • A jelöltek listája a beérkezés és feldolgozás után a honlapon április 6-tól megtekinthetővé válik.

 • Az elnökség és a bizottságok tagjait a közgyűlés jus 16-án titkos szavazással választja meg 3 év, határozott időtartamra.

 

Választásokhoz kapcsolódó dokumentumok (linkek)

1.   Jelölő ív – online dokumentum

2.  Elfogadó nyilatkozat – online dokumentum

3. Önjelöléshez támogató nyilatkozat (Ezt a dokumentumot fel kell tölteni a jelöléskor!)

 

Amennyiben a választásokkal kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem keressen minket bizalommal:

Galicza Bettina      galiczab@gmail.com

Oroszi Zsuzsanna   akezeles@gmail.com