Az állatasszisztált terápia alkalmazási lehetőségei a gyógypedagógiai és a

pszichés problémák kezelésében

 

A képzésünk célja, hogy az állatterápiák iránt érdeklődő segítő szakembereket bevezesse a módszer elméleti hátterébe, valamint megtanítsa a gyakorlati alkalmazását. A képzés során a résztvevők megtanulják, hogyan lehet állatokat integrálni különböző célú terápiás foglalkozásokba, és hogyan dolgozhatnak együtt az állat felvezetőjével.

A képzés során a Pieke Noémi által kidolgozott – kapcsolatközpontú állatterápiás – módszertan a leghangsúlyosabb, de a klasszikus állatterápiás módszertant is oktatjuk.

A képzést elvégző szakemberek képesek lesznek önállóan tervezni és vezetni állatasszisztált foglalkozásokat, és betekintést kapnak abba is, hogyan lehet erre felkészíteni az állatokat.

 

A képzésre jelentkezés feltétele: gyógypedagógus, pedagógus, pszichológus, pszichiáter szakorvos, mentálhigiénés szakember, szociális munkás diploma illetve ezen képzések hallgatói (A hallgatói jogviszonyról igazolást szükséges bemutatni).

Saját állatra a képzés megkezdéséhez nincs szükség és nem is hozható a foglalkozásokra!

A képzés akkreditálásra került a Pedagógus Akkreditálási Rendszerben. 

Az alapítási engedély nyilvántartási száma: 12-135/2019.